WOOŚ.420.7.2020.AZi.42


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu organizacji Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania prędkości do 250 km/h".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-02-17 14:38:46 | Data modyfikacji: 2021-02-17 15:04:18.

Wójt Gminy Jaktorów - Gminny Komisarz Spisowy w Jaktorowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Treść informacji

Załącznik - formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2021-02-01 11:51:57 | Data modyfikacji: 2021-02-01 11:53:22.

WA.RUZ.4210.340m.2020.AŻ


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2021r. o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopwych z fragmentu autostrady A2 od km 411+465 do km 431+500 systemami kanalizacji deszczowej ze 148 zlewni do urządzeń wodnych tj. rowu P, rowu L, rowu SN6/3, rowu SN6, rowu SN-18, rowu SL-4/3, rowu SL-4, rowu SN-29/3, rowu 29/2, rowu SN-30, rowu PG-56/2-10, rowu PG-56/2, rowu PG-56/2-8, rowu W-14, rowu W-14-1, rowu W-11, rowu W-6/3, rowu W-6, rowu T-22, rowu T-22-1, rowu A, rowu T-23-2, T-23-3, rowu odparowującego, obszarów kontrolowanego zalania OZ-1 do OZ-15 z lokalizacją w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim na terenie gmin Baranów i Jaktorów oraz w powiecie żyrardowskim na terenie gminy Wiskitki.

Treśc obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:42:47 | Data modyfikacji: 2021-01-27 13:44:00.

WA.ZUZ.5.4210.621m.2020.AR


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Grodziskiego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Ls i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki". Mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-11 11:32:48.

Wójt Gminy Jaktorów zarządza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.


ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021


Załacznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2021 - otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.


Otwarty nabór do komisji konkursowej


Wzór oferty (.doc)


Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


Informacja o wynikach konkursu

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-04 17:38:02 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:25:38.
Data wprowadzenia: 2021-01-04 17:38:02
Data modyfikacji: 2021-01-27 14:25:38
Opublikowane przez: Sylwia Kwas