Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2021r.

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:25:43.

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-26 13:06:38.

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupelniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:55:32.

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-02-04 10:05:23.

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:03:29 | Data modyfikacji: 2021-02-04 10:07:36.

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:19:28 | Data modyfikacji: 2021-02-04 10:08:00.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:36:43 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:01:59.
Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:36:43
Data modyfikacji: 2021-01-04 16:01:59
Opublikowane przez: Mariusz Peryt