Uchwała Nr XXXII/232/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-03-16 15:48:07.

Uchwała Nr XXXII/231/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczący Gminy Żyrardów oraz Gminy Jaktorów na lata 2021-2030

Treść uchwały

Załącznik do uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-03-16 15:45:03.

Uchwała Budżetowa na rok 2021 Nr XXXII/230/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020 roku

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:58:41.

Uchwała Nr XXXII/227/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-12-30 10:41:06 | Data modyfikacji: 2020-12-30 10:45:36.

Uchwała Nr XXXII/225/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-03-16 15:40:21.

Uchwała Nr XXXII/224/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-03-16 15:35:18.

Uchwała Nr XXXI/223/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść uchwały

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:23:49 | Data modyfikacji: 2020-12-02 19:19:16.

Uchwała Nr XXXI/222/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:23:37 | Data modyfikacji: 2020-12-02 19:15:48.

Uchwała Nr XXXI/221/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:23:26 | Data modyfikacji: 2020-12-02 19:14:25.

Uchwała Nr XXXI/220/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:23:11 | Data modyfikacji: 2020-12-02 19:12:10.

Uchwała Nr XXXI/219/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:23:01 | Data modyfikacji: 2020-12-02 19:09:51.

Uchwała Nr XXXI/218/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Czarnego Bzu”.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:22:51 | Data modyfikacji: 2020-12-02 19:07:48.

Uchwała Nr XXXI/217/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Aleja Brzóz”.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:22:41 | Data modyfikacji: 2020-12-02 19:05:40.

Uchwała Nr XXXI/216/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Małego Powstańca”.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:22:29 | Data modyfikacji: 2020-12-02 19:03:25.

Uchwała Nr XXXI/215/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Malownicza”.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:22:19 | Data modyfikacji: 2020-12-02 19:01:07.

Uchwała Nr XXXI/214/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Łąkowa”.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:22:08 | Data modyfikacji: 2020-12-02 18:56:21.

Uchwała Nr XXXI/213/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Rusałki”.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:21:56 | Data modyfikacji: 2020-12-02 18:54:09.

Uchwała Nr XXXI/212/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Krokusowa”.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:21:45 | Data modyfikacji: 2020-12-02 18:51:45.

Uchwała Nr XXXI/211/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Anny Jagiellonki”.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:21:35 | Data modyfikacji: 2020-12-02 18:49:23.

Uchwała Nr XXXI/210/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze "Kopernika".

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:21:22 | Data modyfikacji: 2020-12-02 18:46:59.

Uchwała Nr XXXI/208/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:21:12 | Data modyfikacji: 2020-12-02 18:37:32.

Uchwałą Nr XXXI/207/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/190/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia  3 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:21:01 | Data modyfikacji: 2020-12-02 18:35:42.

Uchwała Nr XXXI/206/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Miasta Żyrardowa, Gminy Jaktorów oraz Gminy Radziejowice przy realizacji zadnia polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:20:51 | Data modyfikacji: 2020-12-02 18:32:49.

Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027

Treść uchwały

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-02 18:19:39 | Data modyfikacji: 2020-12-02 18:26:30.

Uchwała Nr XXX/201/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 16:11:27.

Uchwała Nr XXVIII/198/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 07:29:48.

Uchwała Nr XXVIII/197/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie  przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 07:27:41.

Uchwała Nr XXVIII/196/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie  nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 13:53:32.

Uchwała Nr XXVIII/195/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 13:51:58.

Uchwała Nr XXVIII/194/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 07:24:59.

Uchwała Nr XXVII/191/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia  3 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 15:24:32.

Uchwała Nr  XXVII/190/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 15:21:52.

Uchwała Nr XXVII/189/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia  2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaktorów, w roku szkolnym 2020/2021

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 15:17:38.

Uchwała Nr XXVII/188/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 15:15:41.

Uchwała Nr XXVII/187/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 15:14:03.

Uchwała Nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 15:12:28.

Uchwała Nr XXVII/185/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 15:10:24.

Uchwała Nr XXVII/184/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 15:08:58.

Uchwała Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 15:05:31.

Uchwała Nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 15:03:22.

Uchwała Nr XXVII/181/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:59:36.

Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:58:14.

Uchwała Nr XXVII/179/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:56:44.

Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:54:34.

Uchwała Nr XXVII/177/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:53:25.

Uchwała Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:52:07 | Data modyfikacji: 2020-08-07 14:53:07.

Uchwała Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:48:06 | Data modyfikacji: 2020-08-07 14:50:08.

Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Treść uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 14:42:32.

Uchwała Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-20 08:41:08.

Uchwała Nr XXV/172/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:48:07.

Uchwała Nr XXV/171/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:45:28.

Uchwała Nr XXV/170/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:42:18.

Uchwała Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:39:43.

Uchwała Nr XXV/168/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:35:56.

Uchwała Nr XXV/167/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:31:01.

Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 15:02:31.

Uchwała Nr XXIV/165/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 15:01:33.

Uchwała Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 15:00:30.

Uchwała Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:26:47.

Uchwała Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Jaktorów  z dnia 23 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:19:53.

Uchwała Nr XXIV/161/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia  23 kwietnia  2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:14:44.

Uchwała Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 14:58:21.

Uchwała Nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Jaktorów dotyczącego projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:39:28.

Uchwała Nr XXIII/158/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie funduszu sołeckiego.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:36:02.

Uchwała Nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2020 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:29:29 | Data modyfikacji: 2020-03-10 13:29:41.

Uchwała Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/343/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:27:18.

Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie  nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:25:07.

Uchwała Nr XXIII/154/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie  nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:23:42.

Uchwała Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:21:50.

Uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

Treść uchwały

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:10:41.

Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:19:42 | Data modyfikacji: 2020-03-10 13:21:34.

Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 13:17:39.

Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia  9 marca  2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-04-20 16:27:59.

Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Jaktorów  z dnia 9 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-04-20 16:35:19.

 Uchwała Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

Załącznik

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-28 16:08:37 | Data modyfikacji: 2020-04-20 16:33:56.

Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-28 16:06:58 | Data modyfikacji: 2020-01-28 16:07:54.

Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-28 16:05:32 | Data modyfikacji: 2020-01-28 16:06:20.

Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-28 16:04:24 | Data modyfikacji: 2020-01-28 16:05:03.

Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-28 16:00:15 | Data modyfikacji: 2020-01-28 16:03:19.

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-28 15:56:40 | Data modyfikacji: 2020-03-10 15:05:57.

Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:10:14.

Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:00:39.

Uchwała Nr XXI/139/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść uchwały

Załącznik

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-28 15:52:28 | Data modyfikacji: 2020-01-28 15:55:03.
Data wprowadzenia: 2020-01-28 15:52:28
Data modyfikacji: 2020-01-28 15:55:03
Opublikowane przez: Anna Małkowska