OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 3/3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-25 13:48:24.

Dyrektor Zespołu Szkół w Międzyborowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia

Wzór umowy najmu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-27 16:05:21 | Data modyfikacji: 2019-06-27 16:07:04.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2019

Przebudowa i rozbudowa ul. Powstańców w Jaktorowie.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/2

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-04-29 14:19:18 | Data modyfikacji: 2019-04-29 14:21:30.

ID.271.4.2019

Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:45:59 | Data modyfikacji: 2019-03-06 14:49:45.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2019

Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofer

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 3/3

Odpowiedzi na pytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 6 do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-08 13:01:01 | Data modyfikacji: 2019-02-08 13:21:41.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2019

Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:47:13 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:48:07.

ZAPYTANIE OFERTOWE ID.7011.2.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy: ul. Władysława Jagiełły w Chylicach i Chyliczkach, ul. Chełmońskiego w Sadych Budach i ul. Matejki w Międzyborowie”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:35:24 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:44:23.

ZAPYTANIE OFERTOWE ID.7011.1.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy – ul. Władysława Jagiełły w Chylicach, ul. Chełmońskiego w Sadych Budach i ul. Matejki w Międzyborowie”.

Zapytanie ofertowe

Złączniki

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-14 12:21:55 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:33:10.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2019

Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 3/3

Odpowiedzi na pytania do siwz - pytanie 1 i 2

Odpowiedzi na pytania do siwz - pytanie 3

Odpowiedzi na pytania do siwz - pytanie 4 i 5

Odpowiedzi na pytania do siwz - pytanie 6

Odpowiedzi na pytania do siwz - pytania od 7do 15

Załączniki do odpowiedzi na pytania do siwz - pytania od 7do 15

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-10 15:26:18 | Data modyfikacji: 2019-01-14 12:21:46.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-01-10 15:26:18
Data modyfikacji: 2019-01-14 12:21:46
Opublikowane przez: Mariusz Peryt