> 2019 r.
2019 r.
 

Zarzadzenie nr 12/2019 Wojta Gminy Jaktorow z dnia 19 marca 2019r. w sprawie przyznania stypendiow edukacyjnych dla uczniow

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:47:09.
 

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2019 roku. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Jaktorów do spraw HNS

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:25:27.
 

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-03-11 15:04:07 | Data modyfikacji: 2019-03-11 15:05:07.
 

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 16:24:23.
 

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:21:25.
 

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:09:36.
 

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2023

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:29:58.
 

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29.01.2019 r. W sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Jaktorów.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-28 19:23:14.
 

Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2019 r. sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:12:16.
 

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:25:43.
 

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:28:09 | Data modyfikacji: 2019-01-23 12:25:32.
Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:28:09
Data modyfikacji: 2019-01-23 12:25:32
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl