> 2019 r.
2019 r.
 

Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 roku. w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Jaktorów

Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/337/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokoś

Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019.

Załączniki

Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

Uchwała Nr VII/32/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaktorów

Uchwała Nr VII/31/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r.

Uchwała Nr VII/30/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr VII/29/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-26 14:05:49.
 

Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:59:53.
 

Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VI/26/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VI/25/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VI/24/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr VI/23/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 roku. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Jaktorów do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gmin

Uchwała Nr VI/22/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr VI/21/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2019

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:33:02.
Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:33:02
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl