Uchwała Nr XX/138/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaktorów, w roku szkolnym 2019/2020

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:56:00 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:56:58.

Uchwała Nr XX/137/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:55:07 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:55:25.

Uchwała Nr XX/136/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów – Kolonia, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:53:20 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:54:17.

Uchwała Nr XX/135/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:52:42 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:53:12.

Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:51:30 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:52:10.

Uchwała Nr XX/133/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:46:22 | Data modyfikacji: 2020-01-13 15:48:08.

Uchwała Nr XIX/127/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia  19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-12-30 18:03:55 | Data modyfikacji: 2019-12-30 18:05:57.

Uchwała nr XIX/126/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019.

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-12-27 14:33:25 | Data modyfikacji: 2019-12-27 14:35:48.

Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:28:00 | Data modyfikacji: 2019-11-29 15:29:05.

Uchwała Nr XVIII/124/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:26:28 | Data modyfikacji: 2019-11-29 15:26:40.

Uchwała Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:25:36 | Data modyfikacji: 2019-11-29 15:25:49.

Uchwała Nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:24:17 | Data modyfikacji: 2019-11-29 15:25:25.

Uchwała Nr XVIII/121/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:23:32 | Data modyfikacji: 2019-11-29 15:24:08.

Uchwała Nr XVIII/120/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:22:59 | Data modyfikacji: 2019-11-29 15:23:25.

Uchwała Nr XVIII/119/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę XXIX/202/2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych z późniejszą zmianą wprowadzoną uchwałą XXI/104/2011

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:22:11 | Data modyfikacji: 2019-11-29 15:22:51.

Uchwała Nr XVIII/118/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 roku. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:18:05 | Data modyfikacji: 2019-11-29 15:21:59.

Uchwała Nr XVIII/117/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Treść uchwały

Złącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:37:17 | Data modyfikacji: 2020-01-28 15:32:04.

Uchwała Nr XVIII/116/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:12:43 | Data modyfikacji: 2019-11-29 15:17:09.

Uchwała Nr XVIII/115 /2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-12-19 12:13:49 | Data modyfikacji: 2019-12-19 12:15:11.

Uchwała nr XVIII/ 114 /2019 Rady Gminy Jaktorów  z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-12-19 10:48:18 | Data modyfikacji: 2019-12-19 12:11:43.

Uchwała Nr XVII/113/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-07 10:43:17 | Data modyfikacji: 2019-11-07 10:43:42.

Uchwała Nr XVII/112/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-07 10:30:11 | Data modyfikacji: 2019-11-07 10:31:38.

Uchwała Nr XVII/111/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/110/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVII/109/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/106/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/108/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-30 16:01:48.

Uchwała Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r. w sprawie wyboru ławników.

Uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr XVI/105//2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Uchwała Nr XVI/104//2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Jaktorowie.

Uchwała Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r. w sprawie nadania nazw drogom

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-07 09:07:28.

Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-28 09:40:24.

Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Jaktorowie

Uchwała Nr XV/97/2019 RADY GMINY Jaktorów z dnia 26.08.2019 r. w sprawie zmiany liczby drzew w „Grupie Leonarda” uznanych za pomnik przyrody

chwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany liczby drzew w „Szpaler wiedeński pierwszy” uznanych za pomnik przyrody

Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego.

Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XV/93/2019 Rady GminY Jaktorów z dnia 26 sierpnia  2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019

Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy drodze

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-08-27 15:53:38.

Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-02 15:10:52.

Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:48:57.

Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:40:10.

Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

Załączniki

Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-25 15:06:58.

Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:20:35.

Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-10 09:28:02.

Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-28 14:20:00.

Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Jaktorów w dnia 27 maja 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:08:01.

Uchwala Nr XI/67/2019 Rady Gminy Jaktorow z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorow

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-10 09:24:29.

Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:03:02.

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Jaktorów w dnia 29 kwietnia 2019r w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-02 10:44:18.

Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-09 07:52:01.

Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-04-10 15:16:32.

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 rok.

Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2109 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stare Budy, gmina Jaktorów

Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice - Kolonia, gmina Jaktorów

Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr VII/33/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku, w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku

Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Jaktorów Z DNIA 25 MARCA 2019 ROKU. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-03-27 13:50:07.

Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-04-04 17:22:41.

Uchwała Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-03-28 16:51:42.

Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 roku. w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Jaktorów

Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/337/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokoś

Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019.

Załączniki

Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

Uchwała Nr VII/32/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaktorów

Uchwała Nr VII/31/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r.

Uchwała Nr VII/30/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr VII/29/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-26 14:05:49.

Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:59:53.

Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VI/26/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VI/25/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VI/24/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr VI/23/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 roku. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Jaktorów do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gmin

Uchwała Nr VI/22/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr VI/21/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2019

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:33:02.

Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:28:47.

Uchwała Nr XX/136/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów – Kolonia, gmina Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:53:37.
Data wprowadzenia: 2020-01-13 15:53:37
Opublikowane przez: Mariusz Peryt