> 2019 r.
2019 r.
 
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-03-11 15:10:36 | Data modyfikacji: 2019-03-11 15:11:00.
 

WAB.6740.269.2019


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 01.03.2019r. na wniosek Inwestora — zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie i rozbudowie ulicy Powstańców w Jaktorowie na odcinku od km. proj. 0+000 do km. proj. 0+350 wraz z przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów, powiat grodziski

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-03-07 16:01:46 | Data modyfikacji: 2019-03-07 16:04:35.
 
WAB.6740.121.2019

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30.01.2019r. na wniosek Inwestora _ zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej nr 150310W w ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Kosynierów do ul. 22 Lipca w Międzyborowie gmina Jaktorów

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-25 17:27:41 | Data modyfikacji: 2019-02-25 17:37:29.
 
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku  

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 11:39:20 | Data modyfikacji: 2019-02-14 11:39:58.
 

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2019 r. - GP.6733.66.2018

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2019 r. - GP.6733.65.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:36:53.
 

Harmonogram zebrań wiejskich zwołanych w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019 – 2023 /Aktualizacja 2019-02-05/

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 17:00:50.
 
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:44:52 | Data modyfikacji: 2019-01-15 14:48:28.
 

WI-II.746.1.145.2018.ZK


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Jaktorów na działce ew. nr 393 z obrębu 0011 Kolonia Jaktorów, gmina Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:46:42 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:52:26.
 

WI-II.746.1.144.2018.NT/ZK


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanego na działce ew. nr 458/11 obręb 0001 Bieganów, gmina Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:52:39.
Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:52:39
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl