> 2019 r.
2019 r.
 
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:44:52 | Data modyfikacji: 2019-01-15 14:48:28.
 

WI-II.746.1.145.2018.ZK


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Jaktorów na działce ew. nr 393 z obrębu 0011 Kolonia Jaktorów, gmina Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:46:42 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:52:26.
 

WI-II.746.1.144.2018.NT/ZK


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanego na działce ew. nr 458/11 obręb 0001 Bieganów, gmina Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:52:39.
Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:52:39
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl