Wybory Samorządowe 2018
 

Komunikat Wójta Gminy Jaktorów w sprawie zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:47:15.
 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 11 września 2018 r. o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:16:37.
 

Informacja dot. dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:28:37.
 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-10 17:30:54.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2018 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-10 08:58:53.
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Wojewód

Wzór zgłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:36:54.
 

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w o

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:26:37.
 
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-28 15:22:31 | Data modyfikacji: 2018-08-28 15:23:35.
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r.


o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach Wójta oraz Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 17:13:01.
 
Obwieszczenie
Starosty Grodziskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Grodziskiego

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:40:28 | Data modyfikacji: 2018-08-27 15:42:36.
 

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-08-21 16:07:01 | Data modyfikacji: 2018-08-21 16:09:11.
 
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 z dnia 29 maja 2018 r.
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 z dnia 28 lutego 2018 r.
Liczba radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 15:13:45.
 

Komunikat

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-08-20 12:03:31 | Data modyfikacji: 2018-08-20 12:06:58.
 
Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Treść rozporządzenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:43:31 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:43:47.
Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:43:31
Data modyfikacji: 2018-08-28 08:43:47
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl