Ochrona danych osobowych
 
Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Jaktorowie, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Wójt Gminy Jaktorów. Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych: Urząd Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów

Celem zbierania danych osobowych
jest realizacja obowiązków gminy określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach udostepnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Zbierane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Każda osoba,
której dane dotyczą ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 09:30:36 | Data modyfikacji: 2018-04-12 09:31:52.
Data wprowadzenia: 2018-04-12 09:30:36
Data modyfikacji: 2018-04-12 09:31:52
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl