Roś.6220.1.2018 OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w_postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na_przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części obiektu pod funkcję lakierni ciekłej we wsi Jaktorów, gm Jaktorów. 

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-03 19:21:04 | Data modyfikacji: 2018-07-03 19:27:53.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r .  2009 r .  2008 r . 
Data wprowadzenia: 2018-07-03 19:21:04
Data modyfikacji: 2018-07-03 19:27:53
Opublikowane przez: Mariusz Peryt