ID.271.31.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 15:41:21.
ID.271.26.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:58:39 | Data modyfikacji: 2018-10-09 13:01:46.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
Konkursu na opracowanie koncepcji ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia ORAZ DZIAŁKA NR EWID. 243 POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI JAKTORÓW gmina Jaktorów na cele społeczne i rekreacyjne ( zieleń) w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-07 14:59:30.

ID.271.18.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 20/16 STAR 266 w OSP w Międzyborowie.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:56:47 | Data modyfikacji: 2018-06-11 14:59:34.
ID.271.7.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Odnawialne źródła energii w gminie Jaktorów

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-05-29 13:29:07 | Data modyfikacji: 2018-05-29 13:30:54.

ID.271.9.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:45:53 | Data modyfikacji: 2018-04-25 14:46:08.

ID.271.6.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:15:14 | Data modyfikacji: 2018-03-06 14:15:44.

ID.271.26.2017/2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE JAKTORÓW

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-09 17:26:17 | Data modyfikacji: 2018-02-09 17:27:40.

ID.271.3.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-29 11:59:56 | Data modyfikacji: 2018-01-29 12:00:11.
ID.271.1.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:15:33 | Data modyfikacji: 2018-01-19 13:15:57.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:15:33
Data modyfikacji: 2018-01-19 13:15:57
Opublikowane przez: Mariusz Peryt