> 2018 r.
2018 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.12.2018 
Przebudowa placu zabaw znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:09:09 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:10:26.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.7.2018 

Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 12:24:22 | Data modyfikacji: 2018-05-16 12:26:39.
 

ID.271.10.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:Rozbudowa i przebudowa placów zabaw znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-14 17:52:03 | Data modyfikacji: 2018-05-14 17:53:51.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.11.2018

Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-14 17:48:30 | Data modyfikacji: 2018-05-14 17:50:28.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.10.2018
 Rozbudowa i przebudowa placów zabaw znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:43:01 | Data modyfikacji: 2018-05-07 13:43:20.
 

ID.271.8.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:30:31 | Data modyfikacji: 2018-04-06 13:31:32.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.8.2018


Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-21 13:07:09 | Data modyfikacji: 2018-03-21 13:08:25.
 

ID.271.4.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:09:12 | Data modyfikacji: 2018-03-06 14:11:42.
 

ID.271.5.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:17:29 | Data modyfikacji: 2018-03-06 10:20:32.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.4.2018

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:11:02 | Data modyfikacji: 2018-03-01 15:11:28.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.6.2018

 Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:14:18 | Data modyfikacji: 2018-02-20 12:15:15.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.5.2018

 III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-19 17:52:34 | Data modyfikacji: 2018-02-19 17:53:01.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.26.2017/2018


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE JAKTORÓW

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:32:30 | Data modyfikacji: 2018-01-30 14:36:36.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.1.2018


III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:12:42 | Data modyfikacji: 2018-01-19 13:14:52.
 

ID.271.2.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-15 13:45:37 | Data modyfikacji: 2018-01-15 13:52:38.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.2.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-15 13:41:41.

Zobacz:
 2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-01-15 13:41:41
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl