> 2018 r.
2018 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.15.2018
Dostawa kompletów wodomierzowych (wodomierz + nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2018-05-18

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-15 12:36:48 | Data modyfikacji: 2018-05-15 12:37:13.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.14.2018

Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Księdza Baranowskiego we wsi Jaktorów - Kolonia w ramach realizacji zadania pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Jaktorów”.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-11 14:37:29 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:38:04.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.13.2018

Zakup i dostawa nowego ciągnika wraz z osprzętem: kosiarką wysięgnikową z głowicą koszącą.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:39:42 | Data modyfikacji: 2018-05-11 12:41:46.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2018

Przebudowa placu zabaw znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-02 09:58:26 | Data modyfikacji: 2018-05-02 09:58:38.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.11.2018

Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:42:24 | Data modyfikacji: 2018-04-25 15:43:26.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.10.2018

Rozbudowa i przebudowa placów zabaw znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:55:16 | Data modyfikacji: 2018-04-17 09:56:05.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2018

Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-10 15:51:10 | Data modyfikacji: 2018-04-10 15:52:59.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2018 

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 4/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 5/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 6/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 7/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 8/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 9/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-06 15:33:00 | Data modyfikacji: 2018-03-06 15:33:56.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.7.2018


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE JAKTORÓW

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 080-178985

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 074-164474

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 2018/S 033-071452

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 054-119422

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

Odpowiedzi na pytania do siwz 3

Odpowiedzi na pytania do siwz 4

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-16 10:58:48 | Data modyfikacji: 2018-02-16 10:59:18.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2018 

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 5/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 6/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 7/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 8/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 9/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 10/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-05 17:34:23 | Data modyfikacji: 2018-02-05 19:56:30.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2018


III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Projekty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2b - Projekty wykonawcze

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:31:15 | Data modyfikacji: 2018-01-31 13:32:43.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-26 13:29:50 | Data modyfikacji: 2018-01-26 13:36:13.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2018

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 5/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 6/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 7/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 8/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 9/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 10/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:46:28 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:50:55.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów./p>

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:28:27 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:35:13.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2018


III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Projekty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2b - Projekty wykonawcze

Odpowiedzi na pytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:34:52 | Data modyfikacji: 2018-01-04 14:35:23.

Zobacz:
 2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:34:52
Data modyfikacji: 2018-01-04 14:35:23
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl