POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZS-P.SP.321.7.2018

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w 2019 roku, w dniach w których pracuje przedszkole”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 09:49:36.
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZSP.SP.321.3.2018

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2019 roku”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 09:47:15.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.32.2018

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Ogłosznie o zamówieniu

Złączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-12-13 15:52:52 | Data modyfikacji: 2018-12-13 15:53:14.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.31.2018

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-12-04 14:24:37 | Data modyfikacji: 2018-12-04 14:26:19.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS.260.1.2018

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:49:20.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.30.2018

Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:33:02.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.29.2018


Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-11-19 18:01:01 | Data modyfikacji: 2018-11-19 18:01:54.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.28.2018

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 3/3

Odpowiedzi na pytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-10-19 15:47:27 | Data modyfikacji: 2018-10-19 15:57:32.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.27.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 219-502191

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie opublikowane o zamówieniu

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-10-17 16:51:29 | Data modyfikacji: 2018-10-17 16:51:48.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.26.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-09-04 12:35:16 | Data modyfikacji: 2018-09-04 12:36:04.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.25.2018


Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pismo przewodnie modyfikacja

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - po modyfikacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-08-29 13:22:01 | Data modyfikacji: 2018-08-29 13:25:53.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.24.2018
Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-10 14:21:18.
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia oraz dz. nr ewid. 243 położonej w miejscowości Jaktorów gmina Jaktorów na cele społeczne i rekreacyjne (zieleń) w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-07 15:31:55.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.23.2018


Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2018-07-30

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedź na pytanie nr 8 do treści SIWZ

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-20 15:42:32 | Data modyfikacji: 2018-07-20 15:43:26.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.22.2018


Zakup i dostawa nowych pojemników na odpady komunalne w celu wyposażenia nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-18 16:03:10 | Data modyfikacji: 2018-07-18 16:03:43.
Konkurs na opracowanie koncepcji ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia ORAZ DZIAŁKA NR EWID. 243 POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI JAKTORÓW gmina Jaktorów na cele społeczne i rekreacyjne ( zieleń) w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-17 16:56:04 | Data modyfikacji: 2018-07-17 16:56:22.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.21.2018


Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów – etap II.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:06:40 | Data modyfikacji: 2018-06-29 14:18:39.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.20.2018


Budowa mostu oraz kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Tuczna w Gminie Jaktorów.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Zadania:

Zadanie nr 1: Budowa mostu na rzece Pisia Tuczna w ciągu drogi gminnej ul. Stryjeńskiej w Budach Grzybek.

Zadanie nr 2 : Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Tuczna w ciągu ulic Ostatniego Tura oraz ul. Jazdy Polskiej w Jaktorowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:49:44 | Data modyfikacji: 2018-06-13 14:24:08.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.19.2018


Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 20/16 STAR 266 w OSP w Międzyborowie.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-06-11 16:08:37 | Data modyfikacji: 2018-06-11 16:38:00.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.18.2018
Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 20/16 STAR 266 w OSP w Międzyborowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 13:44:38.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.17.2018
Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja o modyfikacji SIWZ

Zmodyfikowany Siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ - Wzór formularza ceny

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:00:37.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.16.2018
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz - załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:38:52 | Data modyfikacji: 2018-05-29 10:53:10.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.15.2018
Dostawa kompletów wodomierzowych (wodomierz + nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2018-05-18

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-15 12:36:48 | Data modyfikacji: 2018-05-15 12:37:13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.14.2018

Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Księdza Baranowskiego we wsi Jaktorów - Kolonia w ramach realizacji zadania pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Jaktorów”.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-11 14:37:29 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:38:04.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.13.2018

Zakup i dostawa nowego ciągnika wraz z osprzętem: kosiarką wysięgnikową z głowicą koszącą.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:39:42 | Data modyfikacji: 2018-05-11 12:41:46.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2018

Przebudowa placu zabaw znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-02 09:58:26 | Data modyfikacji: 2018-05-02 09:58:38.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.11.2018

Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:42:24 | Data modyfikacji: 2018-04-25 15:43:26.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.10.2018

Rozbudowa i przebudowa placów zabaw znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:55:16 | Data modyfikacji: 2018-04-17 09:56:05.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2018

Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-10 15:51:10 | Data modyfikacji: 2018-04-10 15:52:59.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2018 

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 4/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 5/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 6/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 7/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 8/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 9/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-06 15:33:00 | Data modyfikacji: 2018-03-06 15:33:56.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.7.2018


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE JAKTORÓW

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 080-178985

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 074-164474

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 2018/S 033-071452

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 054-119422

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

Odpowiedzi na pytania do siwz 3

Odpowiedzi na pytania do siwz 4

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-16 10:58:48 | Data modyfikacji: 2018-02-16 10:59:18.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2018 

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 5/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 6/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 7/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 8/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 9/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 10/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-05 17:34:23 | Data modyfikacji: 2018-02-05 19:56:30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2018


III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Projekty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2b - Projekty wykonawcze

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:31:15 | Data modyfikacji: 2018-01-31 13:32:43.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-26 13:29:50 | Data modyfikacji: 2018-01-26 13:36:13.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2018

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 5/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 6/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 7/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 8/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 9/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 10/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:46:28 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:50:55.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów./p>

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:28:27 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:35:13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2018


III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Projekty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2b - Projekty wykonawcze

Odpowiedzi na pytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:34:52 | Data modyfikacji: 2018-01-04 14:35:23.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:34:52
Data modyfikacji: 2018-01-04 14:35:23
Opublikowane przez: Mariusz Peryt