> 2018 r.
2018 r.
 

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-17 13:41:32.
 

Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-10-05 15:15:56.
 

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-10-05 15:08:09.
 

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-10-05 09:14:38.
 

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-09-25 18:03:34.
 

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Programu aktywizacji i integracji seniorów Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:56:59 | Data modyfikacji: 2018-10-08 15:59:18.
 
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-28 15:20:54.
 

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-09-03 12:48:38.
 
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia oraz dz. nr ewid. 243 położonej w miejscowości Jaktorów gmina Jaktorów na cele społeczne i rekreacyjne (zieleń) w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-07 15:28:19.
 

Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:12:53.
 

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2018r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządow

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-09-11 11:44:25.
 

Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 13:40:50.
 
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:03:35 | Data modyfikacji: 2018-09-04 10:09:33.
 
Zarządzenie nr 39 /2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia  17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach  nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia oraz dz. nr ewid. 243 położona w miejscowości Jaktorów położonych w miejscowości Chylice-Kolonia gmina Jaktorów na cele społeczne, turystyczne i rekreacyjne w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-17 16:42:25 | Data modyfikacji: 2018-07-17 16:45:52.
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
Konkursu na opracowanie koncepcji ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia ORAZ DZIAŁKA NR EWID. 243 POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI JAKTORÓW gmina Jaktorów na cele społeczne i rekreacyjne ( zieleń) w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-07 15:02:13 | Data modyfikacji: 2018-08-07 15:04:29.
 

Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-16 17:19:35.
 

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-20 10:16:22.
 

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-04 10:54:46.
 

Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19.06.2018r. w sprawie współdzielonej płatności zobowiązań wynikających z faktur zakupu w Gminie Jaktorów i jej jednostkach i zakładach budżetowych

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-06-26 09:38:43.
 

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-04 10:53:42.
 

Zarządzenie nr 25 / 2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-14 17:59:24.
 

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z

Załącznik Nr 1 - Projekt Uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Jaktorów

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:59:30.
 

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-08 08:37:16.
 

Zarządzenie Wójta Gminy Jaktorów Nr 21/2018 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-17 11:26:05.
 

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Złączniki

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Złączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-08 08:39:11.
 

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2018r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:10:40 | Data modyfikacji: 2018-10-23 12:13:44.
 

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:57:42.
 

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-03-26 11:56:00.
 

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018r. w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-26 12:30:13 | Data modyfikacji: 2018-03-26 12:31:22.
 

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 marca 2018r w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-12 10:39:01.
 

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 marca 2018r. w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:21:14.
 

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:49:03.
 

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:53:18.
 

Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:55:23.
 

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:08:09.
 

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:06:58.
 

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 12:07:41.
 

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-12 17:53:49.
 

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19.01.2018r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-22 10:54:10.
 

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-09 11:43:39.
 

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 08 stycznia 2018r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2018.

Załączniki

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 08 stycznia 2018r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2018.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-16 14:01:05.
 

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:04:57.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:04:57
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl