> 2018 r.
2018 r.
 

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:57:42.
 

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 marca 2018r w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-12 10:39:01.
 

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 marca 2018r. w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:21:14.
 

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:49:03.
 

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:53:18.
 

Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:55:23.
 

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:08:09.
 

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:06:58.
 

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 12:07:41.
 

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-12 17:53:49.
 

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19.01.2018r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-22 10:54:10.
 

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-09 11:43:39.
 

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 08 stycznia 2018r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2018.

Załączniki

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 08 stycznia 2018r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2018.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-16 14:01:05.
 

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:04:57.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:04:57
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl