> 2018 r.
2018 r.
 

Uchwała Nr L/380/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr L/379/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr L/378/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

Uchwała Nr L/377/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uzasadnienie

Uchwała Nr L/376/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr L/375/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:46:27.
 

Uchwała Nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/351/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:10:46.
 

Uchwała Nr XLIX/372/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/371/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/370/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/369/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/368/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

Uchwała Nr XLIX/367/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIX/366/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIX/365/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr XLIX/363/2018 Rada Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/347/2017 z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” w Gminie Jaktorów.

UCHWAŁA XLIX/362/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki

Uchwała Nr XLIX/361/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. W sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie innych niż celowe, zasiłków

Uchwała Nr XLIX/360/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-31 12:28:26 | Data modyfikacji: 2018-01-31 12:28:37.
 

Uchwała Nr XLIX/359/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:47:35.
Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:47:35
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl