> 2018 r.
2018 r.
 
WAB.6740.70.2018

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 639 /2018 z dnia 08.05.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km. proj. 0+000 do km. proj. 2+000 ul. 3 Maja wraz z przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej, oraz budową oświetlenia ulicznego we wsi Henryszew, oraz Grądy gmina Jaktorów, powiat grodziski.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-14 17:45:50 | Data modyfikacji: 2018-05-14 17:46:56.
 

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.41.2018

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.40.2018

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.39.2018

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.38.2018

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. - GP.6733.37.2018

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. - GP.6733.36.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:08:26.
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:59:44.
 

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. - GP.6733.28.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:50:25.
 

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2018 r. - GP.6733.31.2018

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2018 r. - GP.6733.30.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:41:06.
 

Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. - GP.6721.35.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:51:04.
 

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. - GP.6733.34.2018

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. - GP.6733.33.2018

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. - GP.6733.32.2018

Obwieszczenie z dnia 23 marca 2018 r. - GP.6733.26.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:40:12.
 

Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2018 r. - GP.6733.23.2018

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2018 r. - GP.6733.22.2018

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2018 r. - GP.6733.21.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:39:15.
 
Podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę Nr LI/391/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść Uchwały Nr LI/391/2018

Załącznik do Uchwały Nr LI/391/2018  

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 11:09:05.
 
Podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę Nr LI/390/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Jaktorów

Treść Uchwały Nr LI/390/2018

Załącznik do Uchwały Nr LI/390/2018
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 11:02:21 | Data modyfikacji: 2018-03-27 11:06:29.
 

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r. - GP.6733.25.2018

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r. - GP.6733.24.2018

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r. - GP.6733.20.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-20 16:18:11.
 
WAB.6740.70.2018
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.02.2018 r. na wniosek Inwestora - zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km. proj. 0+000 od km. proj. 2 +000 ul. 3 Maja wraz z przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej, oraz budową oświetlenia ulicznego we wsi Henryszew, oraz Grądy gmina Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:07:24 | Data modyfikacji: 2018-03-15 16:08:54.
WOOŚ-II.4260.319.2017.SM.9 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Jaktorów II etap

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-03-12 11:59:34.
 

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.19.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.18.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.17.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.16.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.15.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.14.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.13.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.12.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:30:13.
 

Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2018 r. - GP.6721.33.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-28 11:03:21.
 

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.11.2018

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.10.2018

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.9.2018

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.8.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:40:34.
 
Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2018 r.

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2018 r.

Załącznik Nr 1 - Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2018 r.

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 12:18:07 | Data modyfikacji: 2018-02-09 12:27:58.
 
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2018 roku 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:26:56 | Data modyfikacji: 2018-01-11 12:27:56.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2018-01-03 – GP.6733.33.2017

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:23:33 | Data modyfikacji: 2018-01-04 15:26:17.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:23:33
Data modyfikacji: 2018-01-04 15:26:17
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl