> 2018 r.
2018 r.
 
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2018 roku 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:26:56 | Data modyfikacji: 2018-01-11 12:27:56.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2018-01-03 – GP.6733.33.2017

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:23:33 | Data modyfikacji: 2018-01-04 15:26:17.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:23:33
Data modyfikacji: 2018-01-04 15:26:17
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl