Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych z budżetu Gminy Jaktorów


Wójt Gminy Jaktorów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.


Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku.


Wysokość dotacji celowej zapisanej w uchwale Rady Gminy Jaktorów Nr XXXIV/259/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Jaktorów na 2017 rok na pomoc dla spółek wodnych wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).


Termin składania wniosków: do dnia 10 maja 2017 roku, do godz. 15.00.


Załączniki:


1.Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji – zał. nr 1 do w/w Uchwały

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania – zał. nr 2 do w/w Uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-08 15:51:41 | Data modyfikacji: 2017-05-08 16:18:50.
Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych z budżetu Gminy Jaktorów.

Wójt Gminy Jaktorów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku. Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy Jaktorów na 2017 rok na pomoc dla spółek wodnych wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin składania wniosków: do dnia 12 kwietnia 2017 roku, do godz. 15.00.

Załączniki:

1. Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji – zał. nr 1 do w/w Uchwały

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania – zał. nr 2 do w/w Uchwały

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:55:42 | Data modyfikacji: 2017-04-11 14:03:32.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r .  2009 r .  2008 r . 
Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:55:42
Data modyfikacji: 2017-04-11 14:03:32
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska