> 2017 r.
2017 r.
 

ID.271.23.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Dostawa kotłów i czujników tlenku węgla (czadu) dla mieszkańców Gminy Jaktorów w ramach zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów".

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-20 13:03:44 | Data modyfikacji: 2017-10-20 13:06:14.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ID.271.23.2017


Dostawa kotłów i czujników tlenku węgla (czadu) dla mieszkańców Gminy Jaktorów w ramach zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-18 12:30:29 | Data modyfikacji: 2017-10-18 12:33:02.
 

ID.271.21.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa ul. 1-go Maja oraz 3-go Maja wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną we wsi Chylice Kolonia w Gminie Jaktorów.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:04:20 | Data modyfikacji: 2017-10-11 10:07:02.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ID.271.22.2017


Dostawa kotłów i czujników tlenku węgla (czadu) dla mieszkańców Gminy Jaktorów w ramach zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-05 15:56:06 | Data modyfikacji: 2017-10-05 15:56:25.
 

ID.271.20.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-26 16:59:26 | Data modyfikacji: 2017-09-26 17:30:59.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ID.271.21.2017


Przebudowa ul. 1-go Maja oraz 3-go Maja wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną we wsi Chylice Kolonia w Gminie Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-26 16:55:35 | Data modyfikacji: 2017-09-26 16:58:01.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ID.271.20.2017


Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-18 17:17:38 | Data modyfikacji: 2017-09-18 17:17:55.
 

ID.271.19.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-12 13:44:32 | Data modyfikacji: 2017-09-12 13:44:47.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ID.271.19.2017


Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-01 11:47:40 | Data modyfikacji: 2017-09-01 11:48:11.
 

ID.271.17.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa drogi gminnej Nr 150309W ul. Jerzego Kukuczki w m. Chylice - Kolonia.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-01 09:36:45 | Data modyfikacji: 2017-09-01 09:39:02.
 

ID.271.18.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-25 14:18:12 | Data modyfikacji: 2017-08-25 14:19:09.
 

ID.271.17.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa drogi gminnej Nr 150309W ul. Jerzego Kukuczki w m. Chylice - Kolonia

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-17 15:16:52 | Data modyfikacji: 2017-08-25 14:19:38.
 
ID.271.16.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bieganów, Gmina Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-10 12:00:35 | Data modyfikacji: 2017-08-10 12:04:33.
 

ID.271.14.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-21 10:10:02 | Data modyfikacji: 2017-07-21 10:11:43.
 

ID.271.14.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-17 13:14:08 | Data modyfikacji: 2017-07-17 13:14:35.
 

D.271.12.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej – Filia w Międzyborowie

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-27 15:45:23 | Data modyfikacji: 2017-06-27 15:45:35.
ID.271.12.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej – Filia w Międzyborowie

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-06-19 15:31:27.
 

ID.271.10.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

Dotyczy: Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-06 15:43:57 | Data modyfikacji: 2017-06-06 15:45:15.
 
ID.271.11.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-05-30 14:16:54 | Data modyfikacji: 2017-05-31 08:43:13.
 

ID.271.11.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-26 14:55:48 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:56:23.
 
ID.271.10.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-25 12:10:01 | Data modyfikacji: 2017-05-25 12:10:31.
 

ID.271.9.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn. Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-15 15:29:45 | Data modyfikacji: 2017-05-15 15:31:09.
 

ID.271.7.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn. Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-26 15:53:42 | Data modyfikacji: 2017-04-26 15:59:00.
 
ID.271.6.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-24 13:12:51.
ID.271.9.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:50:05.
 
ID.271.8.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn. Przebudowa i rozbudowa południowego skrzydła szkoły podstawowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-21 14:41:02 | Data modyfikacji: 2017-04-21 14:42:01.
 

ID.271.5.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-13 14:09:42 | Data modyfikacji: 2017-04-13 14:15:11.
 

ID.271.8.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTDotyczy: Przebudowa i rozbudowa południowego skrzydła szkoły podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:06:11 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:07:16.
 

ID.271.7.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-05 17:00:45 | Data modyfikacji: 2017-04-05 17:01:01.
 

ID.271.3.2017

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-30 15:46:44 | Data modyfikacji: 2017-03-30 15:49:02.
ID.271.5.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów” (nr. referencyjny ID.271.5.2017; dalej jako „Postępowanie”)

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 14:30:47 | Data modyfikacji: 2017-03-24 14:42:13.
 
ID.271.4.2017 - ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY | UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92. ust.1 pkt 3 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na : Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-21 11:37:13 | Data modyfikacji: 2017-03-21 11:38:38.
 

ID.271.04.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-20 13:59:51 | Data modyfikacji: 2017-03-20 15:58:35.
 

ID.271.2.2017 - ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY | UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92. ust.1 pkt 3 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na : Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 została złożona jedna oferta przez Wykonawcę:


Hydro - Instal Arkadiusz Siekierski z siedzibą ul. Rozlazłowska 23 d, 98-500 Sochaczew z wynagrodzeniem w kwocie brutto: 6.877.965,20 zł


Wskazana oferta została odrzucona w trybie art. 89 ust.1 pkt 2) Ustawy Pzp ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-28 15:49:18 | Data modyfikacji: 2017-02-28 17:40:01.
 

ID.271.2.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-27 17:40:56 | Data modyfikacji: 2017-02-27 17:41:51.
 

ID.271.2.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-27 17:37:03 | Data modyfikacji: 2017-02-27 17:38:59.
ID.271.1.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów, (nr referencyjny ID.271.1.2017; dalej jako „Postępowanie”)

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-02-06 12:48:45 | Data modyfikacji: 2017-02-06 12:52:57.

Zobacz:
 2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-02-06 12:48:45
Data modyfikacji: 2017-02-06 12:52:57
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl