> 2017 r.
2017 r.
 

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 maja 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-23 10:07:12.
 

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-26 09:11:50.
 

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:39:36.
 

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-07 12:12:54.
 

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 marca 2017r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-26 15:25:17.
 

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2017 r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i szkół

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-23 13:21:53.
 

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych - na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-13 18:28:08 | Data modyfikacji: 2017-03-13 18:30:50.
 

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:39:04.
 

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 marca 2017 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów na podstawie §3 ust.3 Regulaminu samorządowych stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-23 13:19:38.
 

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 marca 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na lata 2016-2020

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-06 15:05:54 | Data modyfikacji: 2017-03-06 15:06:09.
 

Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20.02.2017 roku w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-20 12:47:50.
 

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 lutego 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-28 12:00:35.
 

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-02-06 13:34:04.
 

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Załącznik Nr 1 - Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-02-01 15:11:34.
 

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 15:41:55.
 

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2017r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2017.

Złącznik

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 02 stycznia 2017r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2017.

Złącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:35:48.
Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:35:48
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl