> 2017 r.
2017 r.
 

Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-14 09:13:34.
 

Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/282/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/280/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/279/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/278/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/276/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 roku. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 05.06.2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-06 14:02:08.
 

Uchwała Nr XXXV/271/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu i ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XXXV/270/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXV/269/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieran

Uchwała Nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Uchwała Nr XXXV/267/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-12 14:03:42.
 

Uchwała Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-23 09:27:00.
 

Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-04 09:19:51.
 

Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:30:35.
 

Uchwała Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2017 rok.

Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Załączniki

Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami ty

Załącznik

Uchwała Nr XXXII/247/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXII/244/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie

Uchwała Nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Złącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-03 09:34:44.
 

Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy.

Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/237/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów nr XIII/85/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/232/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/231/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/230/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia

Uchwała Nr XXX/229/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXX/228/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli

Uchwała Nr XXX/227/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXX/226/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 roku   w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Powiatu Grodziskiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:00:11 | Data modyfikacji: 2017-02-13 12:00:24.
 

Uchwała Nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat, w prowadzonych przez Gminę Jaktorów przedszkolach.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:50:37.
 

Uchwała Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-14 10:52:30.
Data wprowadzenia: 2017-02-14 10:52:30
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl