chwała Nr XLVIII/358/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby

Załączniki

Uchwała Nr XLVIII/357/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-03 13:16:57.

Uchwała Nr XLVIII/355/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:26:56.

Uchwała Nr XLVIII/354/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-05 08:37:38.

Uchwała Budżetowa na rok 2018 Nr XLVII/353/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 roku

Złączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-18 15:29:16.

Uchwała Nr XLVII/352/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-09 10:43:45.

Uchwała Nr XLVII/351/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:49:50.

Uchwała Nr XLVII/350/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLVII/349/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XLVII/348/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Załączniki

Uchwała Nr XLVII/347/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie ,,Parkuj i Jedź ‘’ w Gminie Jaktorów.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:44:55.

Uchwała Nr XLVII/346/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:16:49 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:18:40.

Uchwała Nr XLVI/345/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Załącznik

Uchwała Nr XLVI/344/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odp

Uchwała Nr XLVI/343/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XLVI/342/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu i ustanowienie służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XLVI/341/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLVI/340/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XLVI/339/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XLVI/338/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XLVI/337/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XLVI/336/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:23:18.

Uchwała Nr XLV/335/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Budy Grzybek dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku

Załącznik

Uchwała Nr XLV/334/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:45:56.

Uchwała Nr XLV/333/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:23:13 | Data modyfikacji: 2018-01-04 14:26:47.

Uchwała Nr XLV/332/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-09 10:46:35.

Uchwała Nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XLIV/330/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/329/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:39:06.

Uchwała Nr XXIV/328/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:57:51.

Uchwała Nr XLIII/327/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017r. w sprawie: wyrażenia stanowiska wobec planów lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w miejscowości Stanisławów.

Uchwała Nr XLIII/326/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 02 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radziejowice.

Uchwała Nr XLIII/325/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIII/324/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIII/323/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLIII/322/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Zaąłczniki

Uchwała Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLIII/320/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017r. w sprawie: emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-05 11:44:00.

Uchwała Nr XLII/319/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/318/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/308/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Jagielskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół

Uchwała Nr XLII/317/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/307/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii C

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-20 12:26:44.

Uchwała Nr XLII/316/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-13 10:43:06.

Uchwała Nr XLI/315/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr XLI/314/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Złączniki

Uchwała Nr XLI/313/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLI/311/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:38:23.

Uchwała Nr XLI/310/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:08:26.

Uchwała Nr XLI/309/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-06 09:20:39.

Uchwała Nr XLI/308/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Jagielskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie

Uchwała Nr XLI/307/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Cygańskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:33:11 | Data modyfikacji: 2017-08-22 13:33:21.

Uchwała Nr XL/306/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 w sprawie apelu Rady Gminy Jaktorów dotyczącego sprawy: "przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego"

Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji Statutowej

Uchwała Nr XL/304/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn ,,Szkoły Kluczowych Kompetencji"

Uchwała Nr XL/303/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radziejowice.

Uchwała Nr XL/302/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie zawierania porozumień między Gminą Jaktorów a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia i współfinansowania punktów katechetycznych nau

Uchwała Nr XL/301/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XL/300/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

Uchwała Nr XL/299/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 w sprawie zmiany nazw ulic Uchwała Nr XL/299/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 w sprawie zmiany nazw ulic

Uchwała Nr XL/298/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XL/297/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XL/296/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017roku. W sprawie: Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2023.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-27 13:43:12 | Data modyfikacji: 2018-02-13 10:48:28.

Uchwała Nr XXXIX/295/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:40:25.

Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-06 11:27:14.

Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radziejowice

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-05 11:39:52.

Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-06 08:24:37.

Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Jaktorowie

Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Jaktorów , a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarc

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-05 11:38:29.

Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-14 09:13:34.

Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/282/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/280/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/279/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/278/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/276/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 roku. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 05.06.2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-06 14:02:08.

Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:55:08.

Uchwała Nr XXXV/271/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu i ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XXXV/270/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXV/269/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieran

Uchwała Nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Uchwała Nr XXXV/267/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-12 14:03:42.

Uchwała Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-23 09:27:00.

Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-04 09:19:51.

Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:05:09.

Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:30:35.

Uchwała Nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-09 10:47:51.

Uchwała Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2017 rok.

Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Załączniki

Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami ty

Załącznik

Uchwała Nr XXXII/247/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Uchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXII/244/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie

Uchwała Nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Złącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-03 09:34:44.

Uchwała Nr XXXI/242/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:50:45 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:52:32.

Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy.

Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/237/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów nr XIII/85/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/232/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/231/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/230/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia

Uchwała Nr XXX/229/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXX/228/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli

Uchwała Nr XXX/227/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXX/226/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 roku   w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Powiatu Grodziskiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:00:11 | Data modyfikacji: 2017-02-13 12:00:24.

Uchwała Nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat, w prowadzonych przez Gminę Jaktorów przedszkolach.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:50:37.

Uchwała Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-14 10:52:30.
Data wprowadzenia: 2017-02-14 10:52:30
Opublikowane przez: Mariusz Peryt