OBWIESZCZENIE - RDŚ.6220.ID.2015.2016

Wójta Gminy Jaktorów zawiadamia, że w dniu 20 grudnia 2016r. została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250kg/h na terenie działki nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-27 15:49:32 | Data modyfikacji: 2016-12-27 15:57:19.
ROŚ.6220.7.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 grudnia 2016r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tura i Jazdy Polskiej w Jaktorowie”.

Treść zapytania

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-07 23:53:28 | Data modyfikacji: 2016-12-07 23:58:45.
ROŚ.6220.7.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2016r.o zebraniu dowodów i materiałów pozwalających na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tura i Jazdy Polskiej w Jaktorowie”.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 14:35:58.
ROŚ.6220.7.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r. o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tura i Jazdy Polskiej w Jaktorowie".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 11:57:07 | Data modyfikacji: 2016-10-21 12:06:21.

ROŚ.6220.6.2016

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gmina Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-10-04 13:45:50 | Data modyfikacji: 2016-10-04 13:53:41.
Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych z budżetu Gminy Jaktorów

Wójt Gminy Jaktorów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.
Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku.
Wysokość dotacji celowej zapisanej w uchwale Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 września 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Jaktorów na 2016 rok na pomoc dla spółek wodnych wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin składania wniosków: do dnia 30 września 2016 roku, do godz. 15.00.

Załączniki:

1. Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji – zał. nr 1 do w/w Uchwały

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania – zał. nr 2 do w/w Uchwały

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 15:37:19 | Data modyfikacji: 2016-09-21 15:48:51.
ROŚ.6220.10.2015.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów dnia 21 września 2016 r. o zebraniu dowodów i materiałów pozwalających na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 15:15:30 | Data modyfikacji: 2016-09-21 15:16:02.
ROŚ.6220.6.2016 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 września 2016r. o zebraniu dowodów i materiałów pozwalających na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gmina Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-09-08 15:18:23 | Data modyfikacji: 2016-09-08 15:19:05.
ROŚ.6220.7.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Budowa kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tur

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-08-05 11:03:34.
ROS.6220.10.2015.2016

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:48:48.
ROŚ.6220.6.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów dnia 18 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Przebudowa ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-07-18 17:25:53.
ROŚ.6220.10.2015.2016

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-05-13 14:33:08 | Data modyfikacji: 2016-05-13 14:38:12.
Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych z budżetu Gminy Jaktorów

Wójt Gminy Jaktorów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.
Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku.
Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy Jaktorów na 2016 rok na pomoc dla spółek wodnych wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Termin składania wniosków: do dnia 1 kwietnia 2016 roku, do godz. 15.00.

Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji – zał. nr 1 do w/w Uchwały

Wzór sprawozdania z realizacji zadania – zał. nr 2 do w/w Uchwały

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-03-18 11:14:18 | Data modyfikacji: 2016-03-18 13:01:51.

Wójt Gminy Jaktorów zawiadamia że w dniu 14 marca 2016r. na wniosek Pana Romana Chechłacz - właściciela nieruchomości została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo - usługowego, dwustanowiskowej myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych oraz stacji paliw (jeden dystrybutor) na działce oznaczonej nr ewid. 324/7 we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia Roś.6220.6.2015.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-03-15 16:52:25 | Data modyfikacji: 2016-03-15 16:59:49.
ROS.6220.10.2015

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-02-04 15:47:29 | Data modyfikacji: 2016-02-04 15:49:01.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r .  2009 r .  2008 r . 
Data wprowadzenia: 2016-02-04 15:47:29
Data modyfikacji: 2016-02-04 15:49:01
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska