Uchwała Nr XXVIII/222/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-03 10:14:22.

Uchwała Nr XXVIII/220/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XXVIII/219/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XXVIII/218/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Uchwała Nr XXVIII/217/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016r   w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załączniki

Uchwała XXVIII/216/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/215/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-02 14:55:42.

Uchwała Nr XXVII/214/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XXVII/213/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:28:03.

Uchwała Nr XXVI/211/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-02 14:53:53.

Uchwała Nr XXVI/209/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXVI/208/2016 RADY GMINY W JAKTOROWIE z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.

Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XXVI/206/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez inne niż

Załączniki

Uchwała Nr XXVI/205/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:56:53.

Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-11-02 15:07:10.

Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r w sprawie: emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXV/201/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XIX/161/2016r Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016r

Uchwała Nr XXV/200/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/146/2016r Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-10-21 11:58:12.

Uchwała Nr XXV/199/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/198/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/196/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/195/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/193/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-10-19 09:25:47.

Uchwała Nr XXV/192/2016 z dnia 17 października 2016 r. Rady Gminy Jaktorów w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXV/191/2016 z dnia 17 października 2016 r. Rady Gminy Jaktorów w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.

Załączniki

Uchwała Nr XXV/189/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żyrardów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-10-21 11:55:48.

Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 września 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-09-29 12:01:47.

Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 siserpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/150/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-10 10:18:10.

Uchwała Nr XXI/176/2016 RADY GMIN Y JAKTORÓW z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie oświadczenia Rady Gminy Jaktorów dotyczącego: Informacji prasowej Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew zamieszczonej dnia 3 sierpnia

Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec planów przeprowadzenia linii wysokiego napięcia 400 kV przez teren gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-05 12:26:38.

Uchwała Nr XX/174/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Uchwała Nr XX/173/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała Nr XX/172/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015- 2020 dla Gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Żyrardów

Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 .r Nr XX/165/2016

Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-06-29 09:15:09.

Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Jaktorów dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-06-10 09:57:04.

Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016r   w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:02:29.

Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy parkingów Park&Ride

Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonal

Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu

Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-17 12:17:44.

Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-18 16:26:47.

Uchwała Nr XVII/147/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r   w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-03-23 12:19:00.

Uchwała Nr XVII/145/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XVII/144/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-06 16:34:02.

Uchwała Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2016 rok.

Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaktorów na lata 2016-2019

Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:53:48.

Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącym

Załączniki

Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016 - 2032”

Załącznik

Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:46:22.

Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załaczniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-10 15:48:34.
Data wprowadzenia: 2016-02-10 15:48:34
Opublikowane przez: Mariusz Peryt