GP. 6721.37.2017


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentuwsi Budy Zosine, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony zachodnią i północną granicą działki nr ewid. 700/15, północnymi granicami działek nr ewid. : 697/1, 697/2, 393/4, północną i wschodnią granicą działki nr ewid. 393/9, wschodnimi granicami działek nr ewid.: 393/15, 393/16, 393/17 wschodnią i południową granicą działki nr ewid. 393/18, południowymi granicami działek nr ewi.: 393/13, 393/8, 697/2, wschodnią (fragment), południową i zachodnią (fragment) granica działki nr 697/1, południową i zachodnią granicą działki nr ewid. 700/13, zachodnimi granicami działek nr ewid. 700/12, 700/11.

Treść projektu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-06 11:33:44 | Data modyfikacji: 2019-05-06 11:36:01.
GP. 6721.37.2017

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony zachodnią i północną granicą działki nr ewid. 700/15, północnymi granicami działek nr ewid. : 697/1, 697/2, 393/4, północną i wschodnią granicą działki nr ewid. 393/9, wschodnimi granicami działek nr ewid.: 393/15, 393/16, 393/17 wschodnią i południową granicą działki nr ewid. 393/18, południowymi granicami działek nr ewi.: 393/13, 393/8, 697/2, wschodnią (fragment), południową i zachodnią (fragment) granica działki nr 697/1, południową i zachodnią granicą działki nr ewid. 700/13, zachodnimi granicami działek nr ewid. 700/12, 700/11.

Treść projektu

Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2019 r. sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-11-21 15:13:33 | Data modyfikacji: 2018-11-21 15:17:01.
GP.6721.39.2017
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północnymi granicami działek nr ewid. 397/10, 397/9, 397/8, 397/7, 397/6, 397/5, 397/20, północno - wschodnią granicą działki nr ewid. 397/21, zachodnią granicą rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 400/41, północną granicą rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 400/39, zachodnią granicą działek nr ewid. 400/38, 400/10, północno - zachodnią granicą działki nr ewid. 397/16.

Treść projektu

Mapka

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-07-10 10:18:01.

GP. 6721.33.2015Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony ulicą Malinową, południowo - wschodnią granicą działki nr ewid. 171, południowo - wschodnimi granicami działki nr ewid. 174, południowymi granicami działek nr ewid. 158, 157/4, 157/3, 157/1, 155, 154, 153 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów.

Treść projektu

Mapka

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:36:26 | Data modyfikacji: 2017-07-27 15:39:14.

GP.6721.35.2016

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północno - wschodnią granicą działki nr ewid. 217, wschodnią granica działek nr ewid. 218, 28/1, 28/2, 29, 30, 22, południowo - wschodnią granicą działki nr 34/1 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów.

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:23:48 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:47:31.

GP.6721.29.2013


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów – Kolonia, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony ulicą Żyrardowską, ulicą Nowowiejskiego, ulicą ks. Baranowskiego, ul. Potockiego, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 317/1,317/2, 317/3, 318/1, 319, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5.

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-08 10:49:16.

6721.32.2015


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północną granicą działki nr ewid. 73/6, ulicą Spokojną, ulicą Topolową, południowo - wschodnią granicą działek nr ewid. 78/6, 78/7, 78/8, południową i wschodnią granicą działki nr ewid. 73/13, ulicą Modrzewiową oraz zachodnią granicą działek nr ewid. 73/13, 73/5.

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-08 10:43:18 | Data modyfikacji: 2017-03-08 10:44:20.

GP. 6721.33.2015


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów obejmujący obszar ograniczony ulicą Malinową, południowo – wschodnią granicą działki nr ewid. 171, południowo - wschodnimi granicami działki nr ewid. 174, południowymi granicami działek nr ewid. 158, 157/4, 157/3, 157/1, 155, 154, 153 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów.

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-22 08:54:09 | Data modyfikacji: 2017-02-22 11:01:36.

GP.6721.29.2013


PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI JAKTORÓW-KOLONIA OBEJMUJĄCEGO OBSZAR OGRANICZONY ULICĄ ŻYRARDOWSKĄ, ULICĄ NOWOWIEJSKIEGO, ULICĄ KS. BARANOWSKIEGO, ULICĄ POTOCKIEGO Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 317/1, 317/2,317/3,318/1, 319, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-05-13 09:18:45 | Data modyfikacji: 2015-05-15 08:50:49.

GP.6721.27.2012


PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI JAKTORÓW-KOLONIA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI EWIDENCYJNE NUMER: 317/1, 317/3, 318/1

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-05-13 09:18:40 | Data modyfikacji: 2015-05-15 08:51:34.
Data wprowadzenia: 2015-05-13 09:18:40
Data modyfikacji: 2015-05-15 08:51:34
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska