GOPS/3410/1/2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-21 13:10:25 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:11:24.

ZS-P.SP.321.2016

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie oraz dostawę posiłków dla uczniów przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2016 w dniach, w których pracuje Przedszkole.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-18 16:54:28 | Data modyfikacji: 2015-12-18 16:56:37.

ZSP.SP.321.2016

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie oraz dostawę posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2016 roku.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-18 15:12:40 | Data modyfikacji: 2015-12-18 16:59:02.

ID.271.11.2015

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-08 09:36:47 | Data modyfikacji: 2015-12-08 09:37:35.

ID.271.10.2015

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:13:32 | Data modyfikacji: 2015-12-07 14:15:19.

Zapytanie ofertowe ID.041.2.1.2011/2015

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 4 pkt 8 ( postępowanie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 EURO ) do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984,1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423) dla zadania pn.

„Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w ramach realizacji projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” informuje, że:

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-14 15:57:47 | Data modyfikacji: 2015-10-14 15:58:35.
ID. 7013.24.2015
Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.4 pkt 8 (postępowanie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 EURO ) do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984,1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423) dla zadania pn. Modernizacja sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do realizacji celów projektu (wymiana akcesoriów, aktualizacja oprogramowania) w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów” informuje, że:

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-09-30 14:41:22.

ID.271.8.2015

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi: Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy, Jaktorów – Kolonia, Chylice-Kolonia, Chylice, Budy-Grzybek polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-08-19 13:45:16 | Data modyfikacji: 2015-08-19 13:47:24.
ID.271.6.2015

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów - I i II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-08-11 14:50:04 | Data modyfikacji: 2015-08-11 14:51:16.

ID.271.5.2015

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-07-20 18:12:57 | Data modyfikacji: 2015-07-20 18:13:15.

ID.271.2.2015

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:46:17 | Data modyfikacji: 2015-06-09 10:46:44.

ID.271.3.2015

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi: Budy – Grzybek, Chylice, Jaktorów, Chyliczki, Międzyborów, Bieganów, Grądy polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych. ”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-14 14:23:55.

ZS-P.SP.321.3.2015

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w 2015 roku, w dniach w których pracuje Przedszkole”.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-04-09 23:10:34 | Data modyfikacji: 2015-04-09 23:24:50.

ZSP.SP.321.2.2015

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2015 roku.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-04-09 23:07:19 | Data modyfikacji: 2015-04-09 23:26:07.

ID.271.1.2015

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Rozbudowa ul. Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych oraz przebudową istniejącej sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej we wsi Międzyborów Gmina Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:16:09 | Data modyfikacji: 2015-03-13 11:17:25.

ZSP.SP.321.2015

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2015 roku.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-01-02 14:38:22.

ZS-P.SP.321.2015

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w 2015 roku, w dniach w których pracuje Przedszkole”.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-01-02 14:18:31 | Data modyfikacji: 2015-01-02 14:39:57.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-01-02 14:18:31
Data modyfikacji: 2015-01-02 14:39:57
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska