GOPS 3410/4/2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „"Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-22 14:31:36 | Data modyfikacji: 2014-12-22 14:33:33.

ID.271.37.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-12-11 14:54:57 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:57:25.

ID.271.36.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-10 12:04:36 | Data modyfikacji: 2014-12-10 12:04:56.

ID.271.31.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-05 11:47:14 | Data modyfikacji: 2014-12-05 11:48:03.

ID.271.28.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów poprzez wykonanie nakładek asfaltowych.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-09-26 11:26:23 | Data modyfikacji: 2014-09-26 11:28:20.

ID.271.22.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem, usługa dostępu do sieci Internetu oraz przeszkolenie Beneficjentów ostatecznych i opiekunów w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-09-09 12:04:14.

ID.271.21.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg lokalnych: ul. Królowej Marysieńki we wsi Sade Budy Gmina Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-08-20 11:45:35 | Data modyfikacji: 2014-08-20 11:48:39.

ID.271.18.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine i Stare Budy na odcinku od km 0+875 do km 2+ 000,55.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-07-29 15:20:24 | Data modyfikacji: 2014-07-29 15:20:52.

ID.271.17.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie modernizacji budynku Urzędu Gminy ul. Warszawska 33 w m. Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-07-17 11:42:18 | Data modyfikacji: 2014-07-17 11:43:28.

ID.271.16.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-07-01 13:52:08.

ID.271.15.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie modernizacji budynku komunalnego ul. Warszawska 35 w m. Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:44:50 | Data modyfikacji: 2014-06-27 13:46:44.

ID.271.14.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Nadbudowa i rozbudowa południowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-06-23 17:53:51 | Data modyfikacji: 2014-06-23 17:54:07.

ID.271.12.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Utrzymanie dróg na terenie Gminy Jaktorów poprzez wypełnienie wybojów w nawierzchni dróg gruntowych gruzem betonowym i destruktem asfaltowym.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-06-17 12:44:23 | Data modyfikacji: 2014-06-17 12:45:47.

ID.271.7.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg lokalnych : ul. Moniuszki i ul. Niepodległości w m. Międzyborów Gmina Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:35:22 | Data modyfikacji: 2014-05-28 12:36:16.

ID.271.6.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów poprzez wykonanie nakładek asfaltowych.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:52:20 | Data modyfikacji: 2014-05-07 13:46:50.

ID.271.3.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa 1,76 km ulicy Parkowej w Jaktorowie.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-03-12 15:45:55 | Data modyfikacji: 2014-05-07 13:38:31.

ZSP.SP.321.2014

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w roku 2014 w okresie od dnia 03.03.2014r. do dnia 31.12.2014r., w dniach, w których pracuje Przedszkole.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:14:26 | Data modyfikacji: 2014-05-07 13:45:14.

ZS-P.SP.321.2014

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2014 w okresie od dnia 03.03.2014r. do dnia 31.12.2014r., w dniach, w których pracuje Przedszkole.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:04:41 | Data modyfikacji: 2014-05-07 13:45:22.

ID.271.4.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2014.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-24 15:22:32 | Data modyfikacji: 2014-05-07 13:45:30.

ID.271.40.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowę boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach Gmina Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-01-29 14:39:05 | Data modyfikacji: 2014-05-07 13:46:24.

ID.271.39.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie Gmina Jaktorów”.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:12:42 | Data modyfikacji: 2014-05-07 13:45:38.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:12:42
Data modyfikacji: 2014-05-07 13:45:38
Opublikowane przez: Mariusz Peryt