OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZS-P.SP.321.1.2015Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2015 w dniach, w których pracuje Przedszkole.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-15 17:19:57 | Data modyfikacji: 2014-12-15 17:21:12.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSP.SP.321.1.2015Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-15 17:16:58 | Data modyfikacji: 2014-12-15 17:18:20.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS/3410/4/2014


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:53:30 | Data modyfikacji: 2014-12-05 14:03:53.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.37.2014


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-01 16:48:34 | Data modyfikacji: 2014-12-01 16:48:59.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.36.2014


Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Zmiana w Siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-27 12:51:20 | Data modyfikacji: 2014-11-27 13:23:34.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.31.2014


„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do Siwz

Zmodyfikowane załączniki do Siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-19 15:14:27 | Data modyfikacji: 2014-11-19 15:26:07.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.28.2014

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów poprzez wykonanie nakładek asfaltowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:18:18 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:19:30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.24.2014

Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem, usługa dostępu do sieci Internetu oraz przeszkolenie Beneficjentów ostatecznych i opiekunów w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 13:53:01 | Data modyfikacji: 2014-08-11 13:53:50.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.21.2014

Przebudowa dróg lokalnych: ul. Królowej Marysieńki we wsi Sade Budy Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-07-30 15:29:32.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.18.2014

Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine i Stare Budy na odcinku od km 0+875 do km 2+ 000,55.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Zmiana SIWZ

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-06-26 13:47:40 | Data modyfikacji: 2014-06-26 13:48:13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.17.2014


Wykonanie modernizacji budynku Urzędu Gminy ul. Warszawska 33 w m. Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-06-18 11:46:46 | Data modyfikacji: 2014-06-18 11:47:35.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.16.2014


Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-06-06 13:15:29 | Data modyfikacji: 2014-06-06 13:15:40.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.15.2014

Wykonanie modernizacji budynku komunalnego ul. Warszawska 35 w m. Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:19:24 | Data modyfikacji: 2014-05-30 14:20:48.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.14.2014

Nadbudowa i rozbudowa południowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/4

Odpowiedź na zapytania do siwz

Załączniki do odpowiedzi na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-05-29 16:18:49 | Data modyfikacji: 2014-05-29 16:19:13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2014


Utrzymanie dróg na terenie Gminy Jaktorów poprzez wypełnienie wybojów w nawierzchni dróg gruntowych gruzem betonowym i destruktem asfaltowym.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-05-20 13:35:18 | Data modyfikacji: 2014-05-20 13:35:37.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.11.2014


Wykonanie modernizacji budynku Urzędu Gminy ul. Warszawska 33 oraz budynku komunalnego ul. Warszawska 35 w m. Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/3

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-05-14 14:39:58.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.7.2014


Przebudowa dróg lokalnych : ul. Moniuszki i ul. Niepodległości w m. Międzyborów Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:59:12 | Data modyfikacji: 2014-04-17 13:59:40.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2014


Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów poprzez wykonanie nakładek asfaltowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:36:00 | Data modyfikacji: 2014-04-11 13:33:40.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2014


Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2014.p>

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-14 13:50:24 | Data modyfikacji: 2014-02-14 13:51:29.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZS-P.SP.321.2014


Przygotowanie i dostarczenie posiłków do uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2014 w okresie od dnia 03.03.2014r. do dnia 31.12.2014r., w dniach w których pracuje Przedszkole

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-12 13:31:54 | Data modyfikacji: 2014-02-12 15:14:59.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSP.SP.321.2014


Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w roku 2014, w okresie od dnia 03.03.2014r. do dnia 31.12.2014r., w dniach w których pracuje przedszkole.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-12 13:28:09 | Data modyfikacji: 2014-02-12 15:15:44.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2014


Przebudowa 1,76 km ulicy Parkowej w Jaktorowie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Zmodyfikowane załączniki do siwz nr 1, 2, 6

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

Odpowiedź na zapytania do siwz 3 - załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-07 12:38:19 | Data modyfikacji: 2014-02-19 15:30:43.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2014-02-07 12:38:19
Data modyfikacji: 2014-02-19 15:30:43
Opublikowane przez: Mariusz Peryt