Uchwała Budżetowa na rok 2015 Nr III/14/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r.

Załączniki

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Załączniki

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załączniki

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2031.

Załączniki

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii i zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Ra

Uchwała Nr III/ 9 /2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załączniki

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załącznik

Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie odelegowania przedstawiciela Gminy Jaktorów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Mazowsze Zachodnie‘’ z siedzibą w Mszczonowie.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-01-15 09:23:01.

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:33:49.

Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:23:45.

Uchwała Nr LXIV/350/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jaktorów

Uchwała Nr LXIV/349/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik

Uchwała Nr LXIV/348/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2031

Załączniki

Uchwała Nr LXIV/347/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Uchwała Nr LXIV/346/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr LXIV/345/2014 RADY GMINY W JAKTOROWIE z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-24 10:15:18.

Uchwała Nr LXIII/344/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LXIII/343/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2031

Załącznik

Uchwała Nr LXIII/342/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jaktorów - UCHYLONA na Sesji Rady Gminy w dniu 12-11-2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:42:41.

Uchwała Nr LXIII/341/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014r w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta

Uchwała Nr LXIII/340/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014rw sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr LXIII/339/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie nadania nazw drogom

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-04 13:50:32.

Uchwała Nr LXII/338/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2031

Załącznik

Uchwała Nr LXII/337/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-03 09:57:39.

Uchwała Nr LXII/336/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków

Załączniki

Uchwała Nr LXII/335/2014 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-10-08 17:38:12.

Uchwała Nr LXI/334/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 sierpnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LX/333/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4701 Henryszew-Oryszew”

Uchwała Nr LX/332/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jaktorów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu

Uchwała Nr LX/331/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LX/330/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Jaktorów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szko

Uchwała Nr LX/329/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr LX/328/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr LX/327/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr LX/326/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr LX/325/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LX/324/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 10:16:24.

Uchwała Nr LIX/323/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr LIX/322/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

Uchwała Nr LIX/321/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu na wykonanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1514W Jaktorów – Budy Zosine”.

Uchwała Nr LIX/320/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania „Zakup analizatora składu ciała MC-780 MA dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.”

Uchwała Nr LIX/319/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia nowego podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/318/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LIX/317/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2031

Załączniki

Uchwała Nr LIX/316/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr LIX/315/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawn

Uchwała Nr LIX/314/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr LIX/313/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Jaktorów do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumieni

Uchwała Nr LIX/312/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIX/311/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIX/310/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIX/309/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIX/308/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/307/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/306/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/305/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/304/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/303/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała nr LIX/302/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-07-03 12:05:23.

Uchwała Nr LVIII/301/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-07-04 10:38:53.

Uchwała Nr LVII/300/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LVII/299/2014 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Załącznik

Uchwała Nr LVII/298/2014 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/278/2014 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatni

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-04-11 10:48:37.

Uchwała Nr LVI/297/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LVI/296/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014-2026

Załącznik

Uchwała Nr LVI/295/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu na wykonanie zadania pn.:

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-03-25 14:22:06.

Uchwała Nr LVI/294/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzi

Uchwała Nr LVI/293/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-03-19 14:03:22.

Uchwała Nr LVI/292/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ustalenia na rok 2014 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia spec

Załącznik

Uchwała Nr LVI/291/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr LVI/290/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/267/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie G

Uchwała Nr LVI/289/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2014 rok.

Załącznik

Uchwała Nr LVI/288/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVI/287/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVI/286/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVI/285/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVI/284/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVI/283/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII1872004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-03-25 14:23:12.

Uchwała Nr LV/282/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/277/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wdrożenia Gminnego programu dożywiania na lata 2014-2020

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-02-11 09:42:53.

Uchwała Nr LV/281/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LV/280/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2026

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-03-13 08:55:45.

Uchwała Nr LIV/279/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia.13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni

Uchwała Nr LIV/278/2014 Rady Gminy Jaktorów Z dnia 13 stycznia 2014r. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żyw

Uchwała Nr LIV/277/2014 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 13 stycznia 2014r. W sprawie: Wdrożenia Gminnego programu dożywiania na lata 2014-2020

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-01-15 09:37:50 | Data modyfikacji: 2014-03-13 08:55:17.
Data wprowadzenia: 2014-01-15 09:37:50
Data modyfikacji: 2014-03-13 08:55:17
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska