ID.271.40.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowę boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach Gmina Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-01-29 13:21:33 | Data modyfikacji: 2014-01-29 13:23:38.
ZSP.SP.321.2013

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w roku 2014 w dniach, w których pracuje Przedszkole".

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-27 14:38:33 | Data modyfikacji: 2013-12-27 14:40:37.
ZS-P.SP.321.2013

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2014 w dniach, w których pracuje Przedszkole".

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-27 14:35:55 | Data modyfikacji: 2013-12-27 14:41:18.

ID.271.38.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i
obiektów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-18 13:30:55 | Data modyfikacji: 2013-12-18 13:32:08.

GOPS 3410-2/2013

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów w 2014 roku."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-12 15:52:01 | Data modyfikacji: 2013-12-12 15:53:08.

ID.271.37.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-11 15:18:05 | Data modyfikacji: 2013-12-11 15:19:26.

GOPS 3410-1/2013

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „"Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-04 10:58:52 | Data modyfikacji: 2013-12-04 10:59:41.

ID.271.35.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2014.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-12-03 15:06:31 | Data modyfikacji: 2013-12-03 15:08:33.

ID.271.34.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-11-27 14:28:35 | Data modyfikacji: 2013-11-27 14:30:26.

ID.271.33.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-11-27 14:28:29 | Data modyfikacji: 2013-11-27 14:30:08.

ID.271.32.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2014”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:56:49 | Data modyfikacji: 2013-11-26 14:57:49.

ID.271.29.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem, usługa dostępu do sieci Internetu oraz przeszkolenie Beneficjentów ostatecznych i opiekunów w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-10-31 14:34:05.

ID.271.25.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie map do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji podciśnieniowej i stacji podciśnieniowo-tłocznych na terenie Gminy Jaktorów, etap II.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-09-20 15:06:19 | Data modyfikacji: 2013-09-20 15:06:53.

ID.271.26.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa wysokowydajnej pompy do usuwania rozlewisk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-09-16 15:09:00 | Data modyfikacji: 2013-09-16 15:09:56.

ID.271.19.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2013.”.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-08-13 11:17:05 | Data modyfikacji: 2013-08-13 11:18:34.

 ID.271.18.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę 1 szt. Lekkiego Samochodu Wsparcia działań Ratowniczo Gaśniczych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie”.

Wynik przetargu 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 14:17:25 | Data modyfikacji: 2013-07-19 14:47:04.

ID.271.15.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:


„Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine, Gmina Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-07-12 14:19:08 | Data modyfikacji: 2013-07-12 14:20:05.

ID.271.16.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:


„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę ulic Armii Krajowej, Partyzantów , Wojska Polskiego, Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew Grądy na terenie Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-07-04 14:27:24 | Data modyfikacji: 2013-07-04 14:27:48.

ID.271.14.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:


„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-07-01 15:08:51 | Data modyfikacji: 2013-07-01 15:10:51.

ID.271.12.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Zadania:
Zadanie nr 1:Przebudowa ulicy Mickiewicza odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Słowackiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów.
Zadanie nr 2: Przebudowa ulic: Matejki , Chełmońskiego w m. Międzyborów , Bema, Długiej w m. Sade Budy,ul. Potockiego w m. Jaktorów, Gmina Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-06-14 09:54:57 | Data modyfikacji: 2013-06-28 08:59:33.

ID.271.8.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-06-06 15:09:25 | Data modyfikacji: 2013-06-06 15:13:21.

ID.271.9.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Budowa miejsc postojowych samochodów osobowych wraz z zatoką postojową dla autobusu szkolnego oraz dróg manewrowych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w m. Chylice Gmina Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-05-14 14:39:58 | Data modyfikacji: 2013-05-14 14:40:13.

ID.271.4.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-04-24 11:43:55 | Data modyfikacji: 2013-04-24 11:44:52.

ID.271.2.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Rozbudowę dróg gminnych: ulicy Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ulicy Alpejskiej, ulicy Cichej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym w m. Chylice Kolonia Gmina Jaktorow."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-03-13 14:16:25 | Data modyfikacji: 2013-03-13 14:30:48.

ID.271.1.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-21 15:28:15 | Data modyfikacji: 2013-01-21 15:30:19.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2013-01-21 15:28:15
Data modyfikacji: 2013-01-21 15:30:19
Opublikowane przez: Mariusz Peryt