OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.40.2013


Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-20 12:23:42 | Data modyfikacji: 2014-02-07 12:43:19.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.39.2013


Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-20 11:52:43 | Data modyfikacji: 2013-12-20 12:23:35.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.38.2013


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-10 15:49:51 | Data modyfikacji: 2013-12-10 15:52:05.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSP.SP.321.2013

Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w roku 2014, w dniach w których pracuje przedszkole.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-10 13:08:38 | Data modyfikacji: 2013-12-10 13:12:29.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZS-P.SP.321.2013

Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2014 w dniach, w których pracuje Przedszkole.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-10 13:03:03 | Data modyfikacji: 2013-12-10 13:04:51.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.37.2013

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ nr 1 i 2

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-12-03 15:14:17 | Data modyfikacji: 2013-12-03 15:15:27.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.36.2013


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-02 16:07:57 | Data modyfikacji: 2013-12-02 16:08:45.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS/3410/2/2013


Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów w 2014 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-11-28 15:35:16 | Data modyfikacji: 2013-11-28 15:37:36.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS/3410/1/2013


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-11-25 15:16:38 | Data modyfikacji: 2013-11-25 15:18:49.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.35.2013


Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2014.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-11-22 09:15:16 | Data modyfikacji: 2013-11-22 09:16:07.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.34.2013


„Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-11-18 16:52:56 | Data modyfikacji: 2013-11-18 16:53:22.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.33.2013


„Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-11-15 14:16:45 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:39:23.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.32.2013


Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2014.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-11-14 14:09:00 | Data modyfikacji: 2013-11-25 14:35:27.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.29.2013


Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem, usługa dostępu do sieci Internetu oraz przeszkolenie Beneficjentów ostatecznych i opiekunów w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o modyfikacji załącznika nr 6 do SIWZ

Odpowiedź na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-10-16 15:42:28 | Data modyfikacji: 2013-10-16 15:43:17.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.26.2013


Dostawa wysokowydajnej pompy do usuwania rozlewisk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-09-02 16:54:38 | Data modyfikacji: 2013-09-02 16:55:03.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.25.2013


Wykonanie map do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji podciśnieniowej i stacji podciśnieniowo-tłocznych na terenie Gminy Jaktorów, etap II..


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-08-23 12:01:22 | Data modyfikacji: 2013-08-23 12:01:40.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.24.2013


Dostawa wysokowydajnej pompy do usuwania rozlewisk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-08-21 15:28:04 | Data modyfikacji: 2013-08-23 12:01:16.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.22.2013


Dostawa wysokowydajnej pompy do usuwania rozlewisk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-08-13 13:13:11 | Data modyfikacji: 2013-08-13 13:13:29.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.20.2013


Dostawa wysokowydajnej pompy do usuwania rozlewisk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-08-05 16:49:52 | Data modyfikacji: 2013-08-05 16:51:21.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.19.2013


Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2013.Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-08-02 13:56:10 | Data modyfikacji: 2013-08-02 14:00:14.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.18.2013


Dostawa 1 szt. Lekkiego Samochodu Wsparcia działań Ratowniczo Gaśniczych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-07-05 11:55:30 | Data modyfikacji: 2013-07-05 11:55:58.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.16.2013


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę ulic Armii Krajowej, Partyzantów , Wojska Polskiego, Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew Grądy na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-06-21 14:08:32 | Data modyfikacji: 2013-06-21 14:09:13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.15.2013


„Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine, Gmina Jaktorów”.Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-06-18 15:27:28 | Data modyfikacji: 2013-06-18 15:52:27.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.14.2013


„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-06-18 13:48:16 | Data modyfikacji: 2013-06-18 13:53:34.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.13.2013


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę ulic Armii Krajowej, Partyzantów , Wojska Polskiego, Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew Grądy na terenie Gminy. Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:00:14 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:00:52.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2013

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.
Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Zadania:
Zadanie nr 1:Przebudowa ulicy Mickiewicza odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Słowackiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów.
Zadanie nr 2: Przebudowa ulic: Matejki , Chełmońskiego w m. Międzyborów , Bema, Długiej w m. Sade Budy,ul. Potockiego w m. Jaktorów, Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-05-29 15:24:38 | Data modyfikacji: 2013-05-29 15:44:45.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2013


Budowa miejsc postojowych samochodów osobowych wraz z zatoką postojową dla autobusu szkolnego oraz dróg manewrowych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w m. Chylice Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ nr 2 , 11

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-04-22 18:07:20 | Data modyfikacji: 2013-04-22 18:18:30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2013


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Jaktorów.Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DUUE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-04-19 15:03:25 | Data modyfikacji: 2013-04-26 14:29:29.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2013


Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-03-13 14:47:23 | Data modyfikacji: 2013-03-13 14:48:16.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2013


Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ulicy Alpejskiej, ulicy Cichej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym w m. Chylice Kolonia Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3

Modyfikacja siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-02-19 15:28:22 | Data modyfikacji: 2013-02-19 16:13:16.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2013


Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-09 15:10:53 | Data modyfikacji: 2013-01-09 15:22:05.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2013-01-09 15:10:53
Data modyfikacji: 2013-01-09 15:22:05
Opublikowane przez: Mariusz Peryt