Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.11.2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-14 09:46:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2012r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika malej retencji pełniącego również funkcję rekreacyjno-turystyczną i przeciwpowodziową, wyciągu narciarstwa wodnego oraz stałego pola namiotowego na działkach o nr ewid. 372 i 373 w miejscowości Budy Michałowskie, gm. Jaktorów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2012r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-16 11:03:53 | Data modyfikacji: 2012-11-14 09:48:33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1 czerwca 2012r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-06-05 12:42:34 | Data modyfikacji: 2012-11-14 09:48:44.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 marca 2012 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:07:02 | Data modyfikacji: 2012-11-14 09:49:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-03-22 11:35:34.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r .  2009 r .  2008 r . 
Data wprowadzenia: 2012-03-22 11:35:34
Opublikowane przez: Mariusz Peryt