> 2012 r
2012 r
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.31.2011


Konserwacja stacji uzdatniania wody m. Bieganów i w m. Kozery Nowe na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-01-09 14:33:06 | Data modyfikacji: 2012-01-09 14:34:47.
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.4.2012


Dostawa 2 szt. samochodów osobowych na potrzeby Gminy Jaktorów z jednoczesnym przyjęciem w rozliczeniu 2 szt. samochodów używanych będących własnością Zamawiającego.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-04-12 08:54:16 | Data modyfikacji: 2012-04-12 08:55:25.
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.6.2012


Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Jaktorów i miasta Żyrardów.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-02 12:01:15 | Data modyfikacji: 2012-05-02 12:16:00.
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.8.2012


Część I zamówienia: ”Wykonanie systemu nagłośnienia w hali sportowej oraz w pomieszczeniach zaplecza hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, Gmina Jaktorów”.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-08 15:37:21 | Data modyfikacji: 2012-08-17 12:23:22.
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.16.2012


Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-17 12:21:12 | Data modyfikacji: 2012-08-17 12:23:17.
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.18.2012


Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:01:48 | Data modyfikacji: 2012-09-07 13:05:06.
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.24.2012


Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym na potrzeby Straży gminnej w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-17 10:46:29.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2012-09-17 10:46:29
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl