OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSP.SP.321.10.2012


Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w roku 2013.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-12-10 15:16:55 | Data modyfikacji: 2012-12-10 15:19:20.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZS-P.SP.321.10.2012


Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2013.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-12-10 14:22:20 | Data modyfikacji: 2012-12-10 15:14:49.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.33.2012


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmodyfikowany załączniki do siwz nr 1, 4, 5, 6

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-12-03 15:43:29 | Data modyfikacji: 2012-12-03 17:05:48.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - GOPS 3410-2/2012


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-27 12:22:13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - GOPS 3410-1/2012


Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 02 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. w dniach nauki szkolnej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-23 12:50:18 | Data modyfikacji: 2012-11-27 12:21:44.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.32.2012


Dostawa sprzętu sportowego do nowopowstałej Hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-21 15:29:03 | Data modyfikacji: 2012-11-21 15:36:35.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.31.2012


Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2013


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-21 15:07:19 | Data modyfikacji: 2012-11-21 15:14:02.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.30.2012


Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2013


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-16 14:23:35 | Data modyfikacji: 2012-11-16 14:25:45.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.29.2012


Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Jaktorów.


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-15 15:02:12 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:13:02.
OGŁOSZENIE ID.041.2.2.2011/2012

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie materiałów promocyjnych”


„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-05 17:34:26 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:19:01.
OGŁOSZENIE ID.041.2.1.2011/2012

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pod nazwą:

„Zorganizowanie konferencji rozpoczynającej w ramach promocji projektu”

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-05 17:24:03 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:19:07.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.28.2012


Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-11-12 16:59:46 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:14:32.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.25.2012


Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym na potrzeby Straży gminnej w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-17 11:19:39 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:14:45.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.24.2012


Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym na potrzeby Straży gminnej w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-13 14:50:24 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:14:54.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.23.2012


Dostawa 1 szt. Lekkiego Samochodu Wsparcia działań Ratowniczo Gaśniczych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-07 13:07:54 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:15:04.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.22.2012


Dostawa i montaż mebli do nowopowstałej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-06 15:42:11 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:15:13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.21.2012


„Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, RTV oraz urządzeń AGD do nowopowstałego Przedszkola, Hali sportowej i Biblioteki przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-31 13:28:08 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:15:21.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.20.2012


„Dostawa i montaż mebli do nowopowstałego Przedszkola i Biblioteki przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-30 15:57:38 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:15:31.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.19.2012


Dostawa 1 szt. samochodu ciężarowego na potrzeby Straży gminnej w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-28 15:35:53 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:15:44.

ID.271.18.2012


Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów


Spakowany załącznik nr 9 można otworzyć przy pomocy programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki od 1 do 6. Następnie rozpakować pierwszą z nich (filmik instruktażowy).

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1-8, 10, 11

Załącznik nr 9 1/6

Załącznik nr 9 2/6

Załącznik nr 9 3/6

Załącznik nr 9 4/6

Załącznik nr 9 5/6

Załącznik nr 9 6/6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt Umowy

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-22 13:37:13 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:15:53.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.16.2012


Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów.


Spakowany siwz wraz z załącznikami można otworzyć przy pomocy programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki od 1 do 6, a następnie rozpakować pierwszą z nich (filmik instruktażowy).

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 5/6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 6/6

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-02 15:28:49 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:16:03.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.15.2012


Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej nowopowstałego Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-02 14:33:58 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:16:14.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2012


Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine, Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-06-28 15:22:59 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:16:23.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.11.2012


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów , z uzgodnieniami wymaganymi odrębnymi przepisami, wraz uzyskaniem Decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-06-27 16:13:03 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:16:32.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.10.2012  


”Wykonanie systemu nagłośnienia w hali sportowej oraz w pomieszczeniach zaplecza hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, Gmina Jaktorów”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:46:06 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:16:46.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2012


Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Jaktorów i miasta Żyrardów.


Spakowany siwz wraz z załącznikami można otworzyć przy pomocy programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki od 1 do 16 a następnie rozpakować pierwszą z nich (filmik instruktażowy).

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 5/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 6/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 7/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 8/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 9/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 10/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami11/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 12/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 13/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 14/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 15/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 16/16

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-02 12:39:10 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:16:54.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2012


Część I zamówienia: ”Wykonanie systemu nagłośnienia w hali sportowej oraz w pomieszczeniach zaplecza hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, Gmina Jaktorów”.


Część II zamówienia: ”Wykonanie sieci teleinformatycznej (strukturalnej), systemu zabezpieczenia alarmowego, systemu telewizji dozorowej CCTV oraz instalacji zbiorczej telewizyjnej w hali sportowej, w bibliotece, w przedszkolu oraz w łączniku hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, Gmina Jaktorów”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 7 do siwz- Wykonanie sieci teleinformatycznej

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz -załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-04-27 14:45:50 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:17:03.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.7.2012


Dostawa 2 szt. samochodów osobowych na potrzeby Gminy Jaktorów z jednoczesnym przyjęciem w rozliczeniu 2 szt. samochodów używanych będących własnością Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-04-24 15:43:37 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:17:13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2012


Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Jaktorów i miasta Żyrardów.


Spakowany siwz wraz z załącznikami można otworzyć przy pomocy programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki od 1 do 16 a następnie rozpakować pierwszą z nich (filmik instruktażowy).Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 4/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 5/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 6/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 7/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 8/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 9/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 11/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 12/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16/16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza oferty

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-04-17 19:51:02 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:17:23.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2012


Wynajem koparko - ładowarki wraz z obsługą operatora.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-04-04 10:11:23 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:17:33.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2012


Dostawa 2 szt. samochodów osobowych na potrzeby Gminy Jaktorów z jednoczesnym przyjęciem w rozliczeniu 2 szt. samochodów używanych będących własnością Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:24:04 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:17:45.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2012


Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Kosztorys ofertowy

Przedmiar

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-02-20 16:52:27 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:17:54.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2012


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-02-08 15:29:04 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:18:02.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2012


Konserwacja stacji uzdatniania wody w m. Bieganów i w m. Kozery Nowe obsługujące Gminę Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-01-11 15:26:01 | Data modyfikacji: 2012-11-15 15:18:12.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2012-01-11 15:26:01
Data modyfikacji: 2012-11-15 15:18:12
Opublikowane przez: Mariusz Peryt