Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego

Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata stwierdzające o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Zaświadczenie o niekaralności

Oświadczenie kandydata stwierdzające , iż korzysta z pełni praw publicznych

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-12-11 14:52:27.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-10-12 13:38:22 | Data modyfikacji: 2012-10-12 13:44:39.

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie na stanowisko pracownika socjalnego

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-10-25 13:54:53 | Data modyfikacji: 2012-10-25 13:55:27.

Ogłoszenie o naborze na 1 wolne stanowisko urzędnicze w Straży Gminnej w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-10-09 14:01:36 | Data modyfikacji: 2012-10-09 14:04:22.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Straży Gminnej w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-10-23 13:40:13 | Data modyfikacji: 2012-10-23 13:43:48.

Ogłoszenie o naborze na 1 wolne stanowiska urzędnicze w Straży Gminnej w Jaktorowie

Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata stwierdzające o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Zaświadczenie o niekaralności

Oświadczenie kandydata stwierdzające , iż korzysta z pełni praw publicznych

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-20 16:58:49 | Data modyfikacji: 2012-08-20 17:14:59.

Informacja o wyniku naboru na 1 wolne stanowisko urzędnicze w Straży Gminnej w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-08-31 14:41:28.

Ogłoszenie o naborze na 4 wolne stanowiska urzędnicze w Straży Gminnej w Jaktorowie

Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata stwierdzające o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Zaświadczenie o niekaralności

Oświadczenie kandydata stwierdzające , iż korzysta z pełni praw publicznych

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-03 13:33:19 | Data modyfikacji: 2012-08-20 17:17:37.

Informacja o wyniku naboru na 4 wolne stanowiska urzędnicze w Straży Gminnej w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-20 13:52:11 | Data modyfikacji: 2012-08-20 14:20:48.
Data wprowadzenia: 2012-08-20 13:52:11
Data modyfikacji: 2012-08-20 14:20:48
Opublikowane przez: Mariusz Peryt