Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 r.
 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r.o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-08-18 11:46:02.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia z dnia 19 sierpnia 2011r. podające do wiadomości publicznej miejsca na obszarze Gminy Jaktorów przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-08-30 15:50:51 | Data modyfikacji: 2011-08-31 09:08:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2011r.  o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-09-07 14:28:01 | Data modyfikacji: 2011-09-13 14:06:37.
 

INFORMACJA w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-09-13 14:08:33 | Data modyfikacji: 2011-09-13 14:11:20.
 

Skład Osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 Października 2011 roku w Gminie Jaktorów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-09-19 13:54:47 | Data modyfikacji: 2011-10-05 08:52:55.
Data wprowadzenia: 2011-09-19 13:54:47
Data modyfikacji: 2011-10-05 08:52:55
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl