Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

Wzór oferty

Otwarty nabór do komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-03-30 14:42:17.
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-04-21 13:59:47.
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 13:27:17.
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2012 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-02-08 12:43:02.
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-07 17:10:46.
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-01-02 17:26:12.
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2014

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-01-13 10:35:51.
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:16:52.
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:02:39.
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:05:29.
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-01-16 12:02:46.
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2015 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-02-10 16:50:37.
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:06:37.
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2016 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:18:15.
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-02-02 13:58:34.
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-02-09 10:51:26.
 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-06-06 11:13:36.
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Wzór oferty

Harmonogram zajęć

Plan startów w zawodach i rozgrywkach

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 15:48:49.
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2017 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-01-30 14:43:45.
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-02-06 13:49:05.
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-12-13 08:58:33.
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:34:12.
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2018 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2018 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:24:35.
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:30:46.
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2019 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 12:43:27.
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 11:39:05.
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 11:37:53.
Data wprowadzenia: 2019-02-14 11:37:53
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl