UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.30.2011


Konserwacja stacji uzdatniania wody m. Bieganów i w m. Kozery Nowe na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-27 15:31:12.

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.25.2011


Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-11-25 13:56:09 | Data modyfikacji: 2011-11-25 14:02:37.

Unieważnienie zamówienia - ID. 3410-12/2011


„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów”

Ogłoszenie ID. 3410-12/2011

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-06-06 15:23:56 | Data modyfikacji: 2011-06-06 15:31:10.
Unieważnienie zamówienia - ID 3410-3/2011

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i zatokami parkingowymi.

Ogłoszenie ID. 3410-3/2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:11:35 | Data modyfikacji: 2011-03-15 16:12:28.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:11:35
Data modyfikacji: 2011-03-15 16:12:28
Opublikowane przez: Mariusz Peryt