ID. 3410-2/2011

O G Ł O S Z E N I E   

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Jaktorów w 2011 roku."

 

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-02-11 11:25:19 | Data modyfikacji: 2011-02-11 11:26:32.

ID. 3410-5/2011

O G Ł O S Z E N I E   

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i zatokami parkingowymi."

 

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-03-31 13:34:48 | Data modyfikacji: 2011-03-31 13:36:00.

ID. 3410-6/2011

O G Ł O S Z E N I E   

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Przebudowa ulicy Fabrycznej w m. Jaktorów w Gminie Jaktorów."

 

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-04-08 11:04:03.

ID.3410-8/2011


O G Ł O S Z E N I E


 Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Jaktorów w 2011 roku.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-04-29 14:12:29 | Data modyfikacji: 2011-05-06 14:34:42.

ID.3410-9/2011


O G Ł O S Z E N I E


 Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Jaktorów.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-05-06 14:33:02.
ID.271.15.2011

O G Ł O S Z E N I E


 Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na "Przebudowa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-07-05 08:11:03 | Data modyfikacji: 2011-07-05 08:17:31.
ID.271.17.2011

O G Ł O S Z E N I E


 Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na "Wynajem koparko - ładowarki wraz z obsługą operatora.

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-07-27 12:39:55.

ID.271.16.2011


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów w 2011r.”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-08-02 15:25:57 | Data modyfikacji: 2011-08-02 15:32:32.

ID.271.18.2011


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine od ul. Armii Krajowej ( droga powiatowa nr 1514W ) do drogi gminnej ul. Żołnierzy Grupy Kampinos ( od 0 + 000 do km 1 + 405 ).”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-08-17 16:05:24 | Data modyfikacji: 2011-11-28 16:45:30.

ID.271.24.2011


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2012."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-11-28 16:45:57 | Data modyfikacji: 2011-11-28 16:50:06.

ID.271.26.2011


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Dowożenie Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-11-30 12:52:40.

ID.3410-1/2011


O G Ł O S Z E N I E


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-02 12:55:33 | Data modyfikacji: 2011-12-02 12:58:30.

ID.271.28.2011


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-06 12:46:38 | Data modyfikacji: 2011-12-07 15:14:52.

ID.271.27.2011


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2012."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-07 15:15:01 | Data modyfikacji: 2011-12-07 15:20:24.

GOPS 3410-2/2011


O G Ł O S Z E N I E   


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów".

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-12-09 12:45:15.

ZS-P_SP_321_2011


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie w latach 2012-2013”.

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 11:04:16.

ZS-P_SP_321_2011_2


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie oraz dostarczenie obiadów dla uczniów przedszkola w roku 2012”.

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 11:05:22.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2011-12-16 11:05:22
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska