STAWKI I ZWOLNIENIA w 2021 r.

Wysokość podatku rolnego w 2021 roku:

 • Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 292,75 zł (stawka dla gruntów rolnych nie będących gospodarstwami rolnymi).
 • Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 146,38 zł (stawka dla gospodarstw rolnych).

"Rada Gminy Jaktorów zdecydowała, że nie będzie na rok 2021 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Rade uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Jaktorów w 2021 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 58,55 zł za 1 dt a dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 196,84 zł za 1 m3".

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:22:28 | Data modyfikacji: 2021-01-08 14:35:00.

WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2019 R.

OSOBY FIZYCZNE

 • IR-1 Informacja o gruntach | PDF |

 • ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |

 • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

 • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników | PDF |

OSOBY PRAWNE

 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny | PDF |

 • ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |

 • ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-08-22 09:16:32 | Data modyfikacji: 2020-01-07 16:19:17.

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2020 r.

Wysokość podatku rolnego w 2020 roku:

 • Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 292,30 zł (stawka dla gruntów rolnych nie będących gospodarstwami rolnymi).
 • Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 146,15 zł (stawka dla gospodarstw rolnych).

"Rada Gminy Jaktorów zdecydowała, że nie będzie na rok 2020 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Rade uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Jaktorów w 2020 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 58,46 zł za 1 dt a dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 194,24 zł za 1 m3".

 

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-01-07 16:10:18 | Data modyfikacji: 2020-01-07 16:11:10.

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2019 r.

Wysokość podatku rolnego w 2019 roku:

 • Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 271,80 zł (stawka dla gruntów rolnych nie będących gospodarstwami rolnymi).

 • Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 135,90 zł (stawka dla gospodarstw rolnych).

"Rada Gminy Jaktorów zdecydowała, że nie będzie na rok 2019 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Rade uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Jaktorów w 2019 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 54,36 zł za 1dt a dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 191,98 zł za 1m3".

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

Załącznik do deklaracji oraz informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-12-20 15:32:32 | Data modyfikacji: 2018-12-20 15:38:35.

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2018 r.

Wysokość podatku rolnego w 2018 roku:

 • Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 262,45 zł (stawka dla gruntów rolnych nie będących gospodarstwami rolnymi).

 • Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 131,23 zł (stawka dla gospodarstw rolnych).

"Rada Gminy Jaktorów zdecydowała, że nie będzie na rok 2018 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Rade uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Jaktorów w 2018 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 52,49 zł za 1dt a dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 197,06 zł za 1m3".

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

Załącznik do deklaracji oraz informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:28:34 | Data modyfikacji: 2018-01-05 12:54:08.

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2017 r.

Wysokość podatku rolnego w 2017 roku:

 • Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 262,20 zł (stawka dla gruntów rolnych nie będących gospodarstwami rolnymi).

 • Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 131,10 zł (stawka dla gospodarstw rolnych).

"Rada Gminy Jaktorów zdecydowała, że nie będzie na rok 2017 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Rade uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Jaktorów w 2017 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 52,44 zł za 1dt a dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 191,01 zł za 1m3".

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:40:36 | Data modyfikacji: 2016-12-20 10:35:14.

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2016 r.

Wysokość podatku rolnego w 2016 roku:

 • Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 268,75 zł (stawka dla gruntów rolnych nie będących gospodarstwami rolnymi).

 • Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 134,38 zł (stawka dla gospodarstw rolnych).

"Rada Gminy Jaktorów zdecydowała, że nie będzie na rok 2016 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Rade uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Jaktorów w 2016 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 53,75 zł za 1dt a dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 191,77 zł za 1m3".

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-04 15:14:46 | Data modyfikacji: 2015-12-04 15:28:12.

STAWKI I ZWOLNIENIA W 2015 r.

Wysokość podatku rolnego na 2015 rok:

 • Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 306,85 zł (stawka dla gruntów rolnych nie będących gospodarstwami rolnymi).
 • Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 153,43 zł (stawka dla gospodarstw rolnych).

"Rada Gminy Jaktorów zdecydowała, że nie będzie na rok 2015 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Rade uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Jaktorów w 2015 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 61,37 zł za 1dt a dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 188,85 zł za 1m3 ".

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-24 10:43:42 | Data modyfikacji: 2014-11-24 10:54:56.

STAWKI I ZWOLNIENIA W 2014 r.


Wysokość podatku rolnego na 2014 rok:

·  Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 346,40 zł.

·  Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 173,20 zł.

"Rada Gminy Jaktorów zdecydowała, że nie będzie na rok 2014 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Rade uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Jaktorów w 2014 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 69,28 zł za 1dt a dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 171,05 zł za 1m3 "

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-12-30 16:48:45 | Data modyfikacji: 2014-01-07 10:11:42.
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2013 r.

Wysokość podatku rolnego na 2013 rok:

· Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 379,30 zł.

· Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 189,65 zł.

"Rada Gminy Jaktorów zdecydowała, że nie będzie na rok 2013 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Rade uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Jaktorów w 2013 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 75,86 zł za 1dt a dla podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 186,42 zł za 1m3 "

Deklaracja - druk

Wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Informacja - druk

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-12-21 09:23:09 | Data modyfikacji: 2012-12-21 09:23:44.

STAWKI I ZWOLNIENIA W 2012 r.

Wysokość podatku rolnego na 2012 rok

 • Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 370,90 zł.
 • Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 185,45 zł.
 • "Rada Gminy Jaktorów zdecydowała również, że nie będzie na rok 2012 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przz Rade uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Jaktorów w 2012 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 74,18 zł za 1dt a dla podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 186,68zł za 1m3 "

  Deklaracja - druk

  Wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

  INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

  Informacja - druk

   

  Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-28 09:13:10 | Data modyfikacji: 2012-01-10 14:48:01.

  STAWKI I ZWOLNIENIA W 2011 r.

  Wysokość podatku rolnego na 2011 rok

 • a) Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 175,00zł.
 • b) Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 87,50zł.
 • Uchwała Nr LV /332/2010

  Deklaracja - druk

  Wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

  Informacja - druk

   

  Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-29 13:25:03 | Data modyfikacji: 2010-11-29 13:26:52.

  STAWKI I ZWOLNIENIA W 2010R.

  Wysokość podatku rolnego na 2010 rok

 • a) Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 170,00zł.
 • b) Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 85,00zł.
 • Uchwała Nr XL/250/2009

  Deklaracja

  Wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

   

  Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:51:33 | Data modyfikacji: 2009-12-18 14:53:37.

  STAWKI I ZWOLNIENIA W 2009R.

  Wysokość podatku rolnego na 2009 rok

 • a) Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 225,00zł.
 • b) Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 112,50zł.
 • Uchwała Nr XXIV/161/2008

  Deklaracja

  Wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

   

  Opublikowane przez: 12345678 12345678 | Data wprowadzenia: 2008-12-29 10:46:43.

  STAWKI I ZWOLNIENIA W 2008R.

  Wysokość podatku rolnego na 2008 rok

 • a) Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 200,00zł.
 • b) Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 100,00zł.
 • Uchwała Nr XIII/88/07

  Wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

   

  Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-27 12:32:07 | Data modyfikacji: 2008-08-01 14:36:14.

  STAWKI I ZWOLNIENIA W 2007R.

  Wysokość podatku rolnego na 2008 rok

 • a) Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 160,00zł.
 • b) Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 80,00zł.
 • Uchwała Nr II/11/2006

  Wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

   

  Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-27 12:32:28 | Data modyfikacji: 2008-08-01 14:36:29.

  STAWKI I ZWOLNIENIA W 2006R.

  Wysokość podatku rolnego na 2008 rok

 • a) Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 139,40zł.
 • b) Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 69,70zł
 • Uchwała Nr XLII/300/2005

   

  Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-27 12:32:35 | Data modyfikacji: 2008-08-01 14:36:48.
  Data wprowadzenia: 2008-06-27 12:32:35
  Data modyfikacji: 2008-08-01 14:36:48
  Opublikowane przez: Danuta Mysiorska