STAWKI I ZWOLNIENIA w 2021 r.


W roku podatkowym 2021 na terenie Gminy Jaktorów obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone w uchwale nr XLVI/338/2017".


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz wzór załącznika do deklaracji DT–1/A, które zostały zamieszczone poniżej. Zniesiony został także obowiązek opatrywania pieczęcią deklaracji DT-1

Uchwała Nr XLVI/338/2017

Deklaracja DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:59:14 | Data modyfikacji: 2021-01-08 15:03:23.

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2020 r.


W roku podatkowym 2020 na terenie Gminy Jaktorów obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone w uchwale nr XLVI/338/2017".

Od stycznia 2019 r. obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz wzór załącznika do deklaracji DT–1/A, które zostały zamieszczone poniżej. Zniesiony został także obowiązek opatrywania pieczęcią deklaracji DT-1.

Uchwała nr XLVI/338/2017
Deklaracja DT-1
Załącznik do deklaracji DT-1

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-01-07 16:04:33 | Data modyfikacji: 2020-01-07 16:06:14.
STAWKI I ZWOLNIENIA w 2019 r.
W roku podatkowym 2019 na terenie Gminy Jaktorów obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone w uchwale nr XLVI/338/2017".

Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz nowy wzór załącznika do deklaracji DT–1/A. Zniesiony został także obowiązek opatrywania pieczęcią deklaracji DT-1.

Uchwała nr XLVI/338/2017

Deklaracja DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-12-20 15:06:41 | Data modyfikacji: 2019-02-12 12:28:25.

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2018 r.

Uchwała nr XLVI/338/2017

Deklaracja DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-05 11:23:39 | Data modyfikacji: 2018-01-05 11:24:14.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-11-29 14:07:14 | Data modyfikacji: 2012-12-21 09:36:50.

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2017 r.

Uchwała Nr XXVI/213/2016

Deklaracja DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:41:40 | Data modyfikacji: 2016-12-09 14:47:47.

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2016 r.

Uchwała Nr XIV/93/2015

Uchwała Nr XV/101/2015

Deklaracja DT-1 - wer. interaktywna

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-04 15:10:19 | Data modyfikacji: 2015-12-04 15:10:38.
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2015 r.

Uchwała Nr LXIV/346/2014

Deklaracja DT-1 - wer. interaktywna

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-24 10:33:22 | Data modyfikacji: 2014-11-24 10:42:46.
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2014 r.

Uchwała Nr LII/267/2013

Uchwała Nr LVI/290/2014 - uchwała zmieniająca

Deklaracja DT-1 - wer. interaktywna

Załącznik do deklaracji DT-1

Instrukcja wypełniania formularzy

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-12-30 14:55:41 | Data modyfikacji: 2013-12-30 14:56:12.
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/184/2012

Deklaracje DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-12-21 09:36:23.
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2012 r.

Uchwała Nr XIX/96/2011

Deklaracja DT-1 - wer. interaktywna

Załącznik do deklaracji DT-1 - wer. interaktywna

Instrukcja wypełniania formularzy

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-28 08:44:37.
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2011 r.

Uchwała Nr LV /330/2010

Deklaracja DT-1 - wer. interaktywna

Załącznik do deklaracji DT-1 - wer. interaktywna

Instrukcja wypełniania formularzy w formacje PDF

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-29 12:18:05.
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2010R.

Uchwała Nr XL/248/2009

Uchwała zmieniająca Nr XLI/254/2009

Deklaracja DT-1 - wer. interaktywna

Załącznik do deklaracji DT-1 - wer. interaktywna

Instrukcja wypełniania formularzy w formacje PDF

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:44:35 | Data modyfikacji: 2009-12-18 14:44:59.

STAWKI I ZWOLNIENIA W 2009R.

Uchwała Nr XXIV/163/2008

Deklaracja DT-1 - wer. interaktywna

Załącznik do deklaracji DT-1 - wer. interaktywna

Instrukcja wypełniania formularzy w formacje PDF

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-12-23 14:19:50 | Data modyfikacji: 2008-12-23 14:20:33.
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2008R.

Uchwała Nr XIII/89/07

Deklaracja DT-1 - wer. interaktywna

Załącznik do deklaracji DT-1 - wer. interaktywna

Instrukcja wypełniania formularzy w formacje PDF

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-27 12:06:28 | Data modyfikacji: 2008-08-01 14:34:46.
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2007R.

Uchwała Nr II/9/2006

Deklaracja DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-27 12:06:37 | Data modyfikacji: 2008-08-01 14:35:07.

STAWKI I ZWOLNIENIA W 2006R.

Uchwała Nr XLII/298/2005

Deklaracja DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-27 12:06:44 | Data modyfikacji: 2008-08-01 14:35:24.

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2019 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-12-20 15:06:49.
Data wprowadzenia: 2018-12-20 15:06:49
Opublikowane przez: Mariusz Peryt