Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. : Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł. (opublikowane w: Monitor Polski z 2016 r. poz. 932)

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:13:16 | Data modyfikacji: 2016-10-19 13:13:38.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. : Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2506 zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:45:06 | Data modyfikacji: 2015-10-19 12:45:39.
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. : Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2013 r. 2869 zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-24 11:07:18 | Data modyfikacji: 2014-11-24 11:14:56.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 roku 2.431 zł.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-09-26 12:10:12.
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2011 r. 2713 zł."  

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-12-21 09:30:06 | Data modyfikacji: 2012-12-21 09:30:13.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił wynosił w 2010 r. 2.278 zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-28 09:34:12 | Data modyfikacji: 2011-12-28 09:50:04.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2009 r. 1.908 zł.


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2008 r. 2.056 zł.


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z przeliczeniowego wynosił w 2007 r. 2.220 zł.


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z przeliczeniowego wynosił w 2006 r. 1.898 zł.


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z przeliczeniowego wynosił w 2005 r. 1.844 zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2008-06-27 11:36:52 | Data modyfikacji: 2011-12-28 09:49:43.
Data wprowadzenia: 2008-06-27 11:36:52
Data modyfikacji: 2011-12-28 09:49:43
Opublikowane przez: Mariusz Peryt