Uchwała Nr XXXI/220/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:22:47.
 Uchwała Nr XXXI/221/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r w w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Rozwoju Lokalnego

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:32:23 | Data modyfikacji: 2008-07-01 14:34:37.

Uchwała Nr XXXI/222/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Objaśnienia

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:35:33.
 Uchwała Nr XXXI/223/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:36:47.
 Uchwała Nr XXXI/224/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:37:17.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:37:37.
 Uchwała Nr XXXII/225/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:38:04.
 Uchwała Nr XXXII/226/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:38:33.
 Uchwała Nr XXXII/227/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie zamiany nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:38:56.
 Uchwała Nr XXXII/228/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:39:24.
 Uchwała Nr XXXII/229/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:39:46.
 Uchwała Nr XXXII/230/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:40:07.
 Uchwała Nr XXXII/231/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r zmieniająca uchwałę Nr XXXI/222/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:40:37.

Uchwała Nr XXXII/232/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:41:20.

Uchwała Nr XXXII/233/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:44:17.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:46:48.
 Uchwała Nr XXXIII/234/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:47:05.

Uchwała Nr XXXIII/235/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jaktorów

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:50:09.
 Uchwała Nr XXXIII/236/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:53:32.
 Uchwała Nr XXXIII/237/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:58:29.
 Uchwała Nr XXXIII/238/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r zmiany uchwały Nr XXXII/233/2005 Rady Gminy Jaktorów w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 14:59:26.
 Uchwała Nr XXXIII/239/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:„Dostosowanie infrastruktury Miasta Żyrardów i Gminy Jaktorów do wymagań Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnościekowej i wody pitnej”

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:02:50.

Uchwała Nr XXXIII/240/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:03:16.
 Uchwała Nr XXXIII/241/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Żyrardów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:13:24.
 Uchwała Nr XXXIII/242/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego na 2006r.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:13:50.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:13:58.
 Uchwała Nr XXXIV/243/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zamiaru utworzenia Przedszkola w Jaktorowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:14:17.
 Uchwała Nr XXXIV/244/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zamiaru utworzenia Przedszkola Publicznego w Międzyborowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:14:36.

Uchwała Nr XXXIV/245/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:14:55.
 Uchwała Nr XXXIV/246/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:15:42.

Uchwała Nr XXXIV/247/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:16:01.

Uchwała Nr XXXIV/248/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005 i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:16:58.
 Uchwała Nr XXXIV/249/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:18:35.
 Uchwała Nr XXXIV/250/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/234/2005 Rady Gminy Jaktorów w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2005.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:19:36.
 Uchwała Nr XXXIV/251/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:19:59.
 Uchwała Nr XXXIV/252/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2004.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:20:25.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:24:01.

Uchwała Nr XXXV/253/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów dotyczy wsi Sade Budy.

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:22:21 | Data modyfikacji: 2008-07-01 15:23:49.

Uchwała Nr XXXV/254/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów dotyczy wsi Stare Budy.

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:24:41.

Uchwała Nr XXXV/255/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:26:45.
 Uchwała Nr XXXV/256/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:27:21.
 Uchwała Nr XXXV/257/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie obciążenia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:27:37.
 Uchwała Nr XXXV/258/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie przystąpienia do spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" z siedzibą w Żyrardowie i objęcia w niej udziałów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:28:07.

Uchwała Nr XXXV/259/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:28:24.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:29:20.
 Uchwała Nr XXXVI/260/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązy­wania Problemów Społecznych na lata 20052010.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:29:36.
 Uchwała Nr XXXVI/261/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28.04.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządze­nia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:29:46.
 Uchwała Nr XXXVI/262/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:30:04.
 Uchwała Nr XXXVI/263/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:30:32.
 Uchwała Nr XXXVI/264/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie przystąpienia do sporządze­nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:30:52.
 Uchwała nr XXXVI/265/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie nadania nazwy ulicy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:31:25.
 Uchwała Nr XXXVI/266/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:31:57.

Uchwała Nr XXXVI/267/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:32:12.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:32:56.

Uchwała Nr XXXVII/268/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. "Dostosowanie infrastruktury Miasta Żyrardów i Gminy Jaktorów do wymagań UE w zakresie gospodarki wodnościekowej i wody pitnej.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:33:11.
 Uchwała Nr XXXVII/269/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:34:14.

Uchwała Nr XXXVII/270/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:34:30.

Uchwała Nr XXXVII/271/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:36:00.
 Uchwała Nr XXXVII/272/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:36:52.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:37:12.
 Uchwała Nr XXXVIII/273/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany uchwały.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:37:22.
 Uchwała Nr XXXVIII/274/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany uchwały.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:37:43.
 Uchwała Nr XXXVIII/275/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany uchwały.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:37:57.
 Uchwała Nr XXXVIII/276/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany uchwały.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:38:16.
 Uchwała Nr XXXVIII/277/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:38:41.
 Uchwała Nr XXXVIII/278/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:40:42.
 Uchwała Nr XXXVIII/279/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:42:45.

Uchwała Nr XXXVIII/280/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:42:58.
 Uchwała Nr XXXVIII/281/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:43:40.
 Uchwała Nr XXXVIII/282/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie nadania nazwy ulicy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:44:03.

Uchwała Nr XXXVIII/283/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:44:20.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:45:03.
 Uchwała Nr XXXIX/284/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005r w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/2003 z dnia 28.04.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:45:21.
 Uchwała Nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne Gminy Jaktorów dotyczy wsi Grądy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:45:40.

Uchwała Nr XXXIX/286/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:45:54.

Uchwała Nr XXXIX/287/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:47:00.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-01 15:47:41.
 Uchwała Nr XL/288/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2005r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:13:51.

Uchwała Nr XL/289/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:14:13.
 Uchwała Nr XL/290/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:15:48.
 Uchwała Nr XL/291/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2005r w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze”.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:16:07.
 Uchwała Nr XL/292/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2005r w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze”.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:16:23.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:16:53.
 Uchwała Nr XLI/293/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2005r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:17:00.
 Uchwała Nr XLI/294/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2005r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:17:14.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:17:34.

Uchwała Nr XLII/295/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:17:56.

Uchwała Nr XLII/296/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:19:37.
 Uchwała Nr XLII/297/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005rw sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:23:38.
 Uchwała Nr XLII/298/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005rw sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:24:05.
 Uchwała Nr XLII/299/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005rw sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2006 oraz inkasa tego podatku.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:24:25.
 Uchwała Nr XLII/300/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005rw sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2006 oraz inkasa tego podatku.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:24:52.
 Uchwała Nr XLII/301/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005rw sprawie stawki podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobów jego pobor

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:25:22.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:25:34.
 Uchwała Nr XLIII/302/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie sprzedaży zmiany uchwały Nr XXXIX/285/2005 dotyczy wsi Grądy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:25:57.
 Uchwała Nr XLIII/303/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Chylicach.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:28:02.
 Uchwała Nr XLIII/304/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie nadania nazwy ulicy „Heweliusza” we wsi Międzyborów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:28:23.

Uchwała Nr XLIII/305/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:29:16.

Uchwała Nr XLIII/306/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:30:38.

Uchwała Nr XLIII/307/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na 2006 rok.

Objaśnienia

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:52:14.
Data wprowadzenia: 2008-07-03 15:52:14
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska