Uchwała Nr XLIV/308/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:08:04.
 Uchwała Nr XLIV/309/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:08:33.
 Uchwała Nr XLIV/310/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:08:58 | Data modyfikacji: 2008-06-25 12:09:35.
 Uchwała Nr XLIV/311/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:10:00.
 Uchwała Nr XLIV/312/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:10:19.
 Uchwała Nr XLIV/313/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie uchylenia uchwały.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:10:37.

Uchwała Nr XLIV/314/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:11:27.

Uchwała Nr XLIV/315/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:15:11.

Uchwała Nr XLIV/316/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:17:21.

Uchwała Nr XLIV/317/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:18:06.
 Uchwała Nr XLIV/318/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:19:01.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:19:42.
 Uchwała Nr XLV/319/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany podstawy prawnej w uchwale XLIV/308/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:20:07.
 Uchwała Nr XLV/320/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany podstawy prawnej w uchwale XLIV/309/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:20:38.
 Uchwała Nr XLV/321/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:21:15.
 Uchwała Nr XLV/322/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Międzyborowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:21:29.
 Uchwała Nr XLV/323/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:21:50.
 Uchwała Nr XLV/324/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:22:26.
 Uchwała Nr XLV/325/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:23:01.
 Uchwała Nr XLV/326/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:23:28.

Uchwała Nr XLV/327/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu na 2006r.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:24:27.

Uchwała Nr XLV/328/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu na 2006r.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:25:35.
 Uchwała Nr XLV/329/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:26:28 | Data modyfikacji: 2009-07-17 12:49:13.
 Uchwała Nr XLV/330/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:27:00.
 Uchwała Nr XLV/331/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:27:33.
 Uchwała Nr XLV/332/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie kontynuacji budowy w 2007r. zadania pn.: „nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzyborowie, budowa przedszkola wraz z salą wielofunkcyjną i rozbudową szatni przy Szkole Podstawowej w Jaktorowie”

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:27:56.
 Uchwała Nr XLV/333/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:28:44.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:32:18.
 Uchwała Nr XLVI/334/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:32:56.
 Uchwała Nr XLVI/335/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:53:55.
 Uchwała Nr XLVI/336/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:54:38.
 Uchwała Nr XLVI/337/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie rozwiązania Klubu Radnych „Nasz Jaktorów”.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:55:14.
 Uchwała Nr XLVI/338/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2005.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:56:30.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:57:25.
 Uchwała Nr XLVII/339/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:57:45.
 Uchwała Nr XLVII/340/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:58:29.

Uchwała Nr XLVII/341/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:58:58.
 Uchwała Nr XLVII/342/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z Elementami Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:01:13.
 Uchwała Nr XLVII/343/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:01:59.
 Uchwała Nr XLVII/344/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:02:27.

Uchwała Nr XLVII/345/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:02:51.

Uchwała Nr XLVII/346/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:03:52.
 Uchwała Nr XLVII/347/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:04:46.
 Uchwała Nr XLVII/348/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:05:09.

Uchwała Nr XLVII/349/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisó

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:05:30.
 Uchwała Nr XLVII/350/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:06:26.
 Uchwała Nr XLVII/351/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:06:41.
 Uchwała Nr XLVII/352/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie ” z siedzibą w Mszczonowie

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:07:04.
 Uchwała Nr XLVII/353/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Jaktorów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:07:24.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:08:14.

Uchwała Nr XLVIII/354/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:08:31.
 Uchwała Nr XLVIII/355/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/344/2006 z dnia 12 czerwca 2006r. Rady Gminy Jaktorów w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:09:50.
 Uchwała Nr XLVIII/356/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/92/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:10:06.
 Uchwała Nr XLVIII/357/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/264/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:10:24.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:10:53.

Uchwała Nr XLIX/358/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:11:25.

Uchwała Nr XLIX/359/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006 i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:13:17.
 Uchwała Nr XLIX/360/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:15:51.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:16:12.

Uchwała Nr L/361/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:16:34.

Uchwała Nr L/362/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006 i zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:17:34.
 Uchwała Nr L/363/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa 2,6 km drogi o znaczeniu regionalnym w Budach Michałowskich w gminie Jaktorów”.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:19:10.
 Uchwała Nr L/364/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie korekty Uchwały nr XLVII/341/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:19:59.
 Uchwała Nr L/365/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze”.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:20:19.
 Uchwała Nr L/366/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze”.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:20:56.
 Uchwała Nr L/367/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:21:26.
 Uchwała Nr L/368/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:22:05.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:22:37.
 Uchwała Nr LI/369/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/368/2006 z dnia 28.08.2006 r. dotyczącej nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:22:51.
 Uchwała Nr LI/370/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie korekty Uchwały nr XLVII/341/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:23:17.
 Uchwała Nr LI/371/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:23:33.
 Uchwała Nr LI/372/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sade Budy gmina Jaktorów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:23:53.
 Uchwała Nr LI/373/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieganów w granicach administracyjnych, gmina Jaktorów, z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowego planu – Uchwała Nr XVIII/118/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 listopada 2003r. z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:24:43 | Data modyfikacji: 2008-06-25 13:28:22.
 Uchwała Nr LI/374/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sade Budy gmina Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:30:07.

Uchwała Nr LI/375/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieganów w granicach administracyjnych, gmina Jaktorów, z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowego planu

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:30:57.

Uchwała Nr LI/376/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:34:30.

Uchwała Nr LI/377/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:36:58.
 Uchwała Nr LI/378/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:39:09.
 Uchwała Nr LI/379/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze roku budżetowego.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:39:24.

Uchwała Nr LI/380/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury rozpatrywania rocznego sprawozdania z wykona

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:39:38.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 13:43:03.
 Uchwała Nr LII/381/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:00:40.
 Uchwała Nr LII/382/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:01:44.
 Uchwała Nr LII/383/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Sade Budy obejmującego działki nr 159, 160, 161, 163, 170/113, 170/14, 172/12, 172/13 zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/253/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:02:16.
 Uchwała Nr LII/384/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie nadania nazw ulic.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:02:34.
 Uchwała Nr LII/385/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:02:43.
 Uchwała Nr LII/386/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie sprzedaży działki na rzecz użytkownika wieczystego.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:03:15.
 Uchwała Nr LII/387/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:03:34.
 Uchwała Nr LII/388/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:03:50.
 Uchwała Nr LII/389/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:04:18 | Data modyfikacji: 2008-06-25 14:04:40.

Uchwała Nr LII/390/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:04:54.

Uchwała Nr LII/391/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:06:02.

Uchwała Nr LII/392/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:08:52.


V KADENCJA

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:14:42 | Data modyfikacji: 2008-06-25 14:15:21.
 Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:15:48.
 Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:16:26.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:16:35.
 Uchwała Nr II/3/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:17:07.
 Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:17:37.
 Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy w Jaktorowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:18:07.
 Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:18:31.

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:20:05.
 Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień, oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:21:21.
 Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:21:38.
 Uchwała Nr II/10/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2007 oraz inkasa tego podatku.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:22:18.
 Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2007, oraz inkasa tego podatku.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:22:40.
 Uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobów jego poboru.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:23:00.
 Uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Jaktorów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:23:21.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:23:35.
 Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:24:42.
 Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie nadania nazw ulic.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:25:22.

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007r.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:25:41.
 Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:26:49.

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:27:04.

Uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:31:07.

Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:33:08.

Uchwała Nr III/21/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:34:09.
Data wprowadzenia: 2008-06-25 14:34:09
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska