Uchwała Nr IV/22/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:45:32.

Uchwała Nr IV/23/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaktorów-Kolonia w granicach administracyjnych, Gmina Jaktorów z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowych

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:32:44 | Data modyfikacji: 2008-06-24 09:51:51.
 Uchwała Nr IV/24/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:34:46.
 Uchwała Nr IV/25/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:35:18.
 Uchwała Nr IV/26/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:35:44.

Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2007r.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:36:10 | Data modyfikacji: 2008-06-24 09:36:52.

Uchwała Nr IV/28/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegół

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:40:35.

Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:42:19.
 Uchwała Nr IV/30/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:43:05.

Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:43:39.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:49:10 | Data modyfikacji: 2008-06-24 09:50:17.
 Uchwała Nr V/32/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie założenia przedszkola gminnego w Jaktorowie

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:46:07 | Data modyfikacji: 2008-06-24 09:50:29.
 Uchwała Nr V/33/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez Gminę Jaktorów

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:12:35 | Data modyfikacji: 2008-06-24 10:12:47.
 Uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2007

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:53:33 | Data modyfikacji: 2008-06-24 10:12:56.
 Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jaktorów na rok 2007

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:13:29.
 Uchwała Nr V/36/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:13:48.

Uchwała Nr V/37/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:14:07.
 Uchwała Nr V/38/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:14:55.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:15:03.
 Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:15:18.
 Uchwała Nr VI/40/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:15:37.

Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska.

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:20:25.

Uchwała Nr VI/42/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:23:34.
 Uchwała Nr VI/43/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie Udzielenia absolutorium Wójtowi gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu gminy Jaktorów za rok 2006.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:25:40.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:25:59.
 Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży działki na rzecz użytkownika wieczystego.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:26:21.

Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie nadania statutu dla Przedszkola Gminnego w Jaktorowie.

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:26:39.
 Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie włączenia do zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie Przedszkola Gminnego w Jaktorowie.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:27:33.

Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:27:57.

Uchwała Nr VII/48/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:28:55.

Uchwała Nr VII/49/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:29:47.
 Uchwała Nr VII/50/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Jaktorów.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:31:23.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:32:33.
 Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:33:27.
 Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:33:40.
 Uchwała Nr VIII/53/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:34:02.
 Uchwała Nr VIII/54/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie powołania zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:35:35.

Uchwała Nr VIII/55/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:36:02.

Uchwała Nr VIII/56/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:37:40.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:38:48.

Uchwała Nr IX/57/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie przekazania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o. o. elementów infrastruktury technicznej

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:38:30 | Data modyfikacji: 2008-06-24 10:39:47.

Uchwała Nr IX/58/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:41:26 | Data modyfikacji: 2008-06-24 10:43:50.
 Uchwała Nr IX/59/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie obciążenia nieruchomości

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:44:32.

Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie nadania Statutu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:44:52.

Uchwała Nr IX/61/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:45:46 | Data modyfikacji: 2008-06-24 10:46:49.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:47:54.
 Uchwała Nr X/62/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie korekty uchwały nr IV/23/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaktorów – Kolonia w granicach administracyjnych, Gmina Jaktorów, z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowych planów: Uchwała Nr XXIII/120/2000 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2000r., Uchwała Nr XXXV/198/2001 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 grudnia 2001r., Uchwała Nr XLII/236/2002 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2002r.,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:48:16.
 Uchwała Nr X/63/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:48:36.
 Uchwała Nr X/64/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze”,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:48:50.

Uchwała Nr X/65/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze”

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:53:18.

Uchwała Nr X/66/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007 i emisji obligacji w banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie,

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:54:05.

Uchwała Nr X/67/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007,

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:54:53.
 Uchwała Nr X/68/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:56:41.
 Uchwała Nr X/69/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:57:02.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:57:13.
 Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:57:29.

Uchwała Nr XI/71/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Jaktorów na rok 2007,

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:58:16.

Uchwała Nr XI/72/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Jaktorów na rok 2007,

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 10:59:16.
 Uchwała Nr XI/73/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:00:53.
 Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:01:45.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:02:25.
 Uchwała Nr XII/75/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:03:08.
 Uchwała Nr XII/76/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:03:23.

Uchwała Nr XII/77/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budy Grzybek,

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:03:50.
 Uchwała Nr XII/78/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:04:42.

Uchwała Nr XII/79/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:04:55.

Uchwała Nr XII/80/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:06:09.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:06:46.
 Uchwała Nr XIII/81/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:09:18 | Data modyfikacji: 2008-06-24 13:53:57.
 Uchwała Nr XIII/82/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 13:59:27.

Uchwała Nr XIII/83/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr VIII/51/2007 z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie nadania nazw ulic,

 Załącznik

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 14:00:37 | Data modyfikacji: 2008-06-24 14:05:47.

Uchwała Nr XIII/84/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007,

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 13:29:39 | Data modyfikacji: 2008-06-24 13:37:57.

Uchwała Nr XIII/85/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007,

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 13:21:00 | Data modyfikacji: 2008-06-24 13:24:38.
 Uchwała Nr XIII/86/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek, zwolnień, oraz inkasa podatku od nieruchomości,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:24:00.
 Uchwała Nr XIII/87/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2008 oraz inkasa tego podatku,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:24:24.
 Uchwała Nr XIII/88/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2008, oraz inkasa tego podatku,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:24:43.
 Uchwała Nr XIII/89/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:25:02.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:25:32.
 Uchwała Nr XIV/90/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek, zwolnień, oraz inkasa podatku od nieruchomości,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:26:02 | Data modyfikacji: 2008-06-24 11:27:58.
 Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008 roku,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:26:38.

Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007,

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:27:04.

Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007,

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:29:05.
 Uchwała Nr XIV/94/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego,

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:30:12.

Uchwała Nr XIV/95/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008,

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:31:08 | Data modyfikacji: 2008-06-24 11:33:29.
 Uchwała Nr XIV/96/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:33:54.
Data wprowadzenia: 2008-06-24 11:33:54
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska