Unieważnienie zamówienia - ID 3410-34/10

Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2011.

Ogłoszenie ID. 3410-34/2010

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-24 15:38:32 | Data modyfikacji: 2010-11-24 15:44:13.

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-16/10

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania o pn "Budowa hali sportowej wraz z przedszkolem, biblioteką i łącznikiem przy Zespole Szkół w Międzyborowie ul. Staszica 5"

Ogłoszenie ID. 3410-16/2010

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-07-23 13:40:34 | Data modyfikacji: 2010-07-23 13:43:16.
Unieważnienie zamówienia - PJ 2/2010

Modernizacja dachu zabytkowego kościoła p.w. ŚWIĘTEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

Ogłoszenie PJ-2/2010

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-22 15:11:09.
Unieważnienie zamówienia - PJ 1/2010

Modernizacja dachu zabytkowego kościoła p.w. ŚWIĘTEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI.


Ogłoszenie PJ-1/2010

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-20 15:13:00 | Data modyfikacji: 2010-05-20 15:17:27.

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-19/09


Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Chylice Kolonia, oraz Budowa jednostronnego chodnika w m. Sade Budy, Stare Budy

 Ogłoszenie ID. 3410-19/2009

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-01-26 15:09:32 | Data modyfikacji: 2010-01-26 15:12:14.

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-11/09


Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz pozostałych siedzib i obiektów w Gminie Jaktorów.

 Ogłoszenie ID. 3410-11/2009

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-09-24 15:00:01 | Data modyfikacji: 2009-09-24 15:43:10.

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-10/09


Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz pozostałych siedzib i obiektów w Gminie Jaktorów.

 Ogłoszenie ID. 3410-10/2009

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-09-14 16:43:16 | Data modyfikacji: 2009-09-24 15:45:07.

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-5/09

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego o napędzie 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie.

 Ogłoszenie ID. 3410-5/2009

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-06-04 14:26:30 | Data modyfikacji: 2009-09-15 10:01:32.

Unieważnienie zamówienia - GOPS 3410-2/09


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Jaktorów.

 Ogłoszenie GOPS 3410-2/09

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-02-18 15:29:19 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:38:43.

Unieważnienie zamówienia - GOPS 3410-1/09


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Jaktorów.

 Ogłoszenie GOPS 3410-1/09

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:45:12 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:38:47.

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-13/2008
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 719 w miejscości Sade Budy w zakresie budowy jednostronnego ciągu pieszego wraz ze zjazdami.

 Ogłoszenie ID. 3410-13/2008

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-08-08 10:27:51 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:38:52.

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-11/2008
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 719 w miejscości Sade Budy w zakresie budowy jednostronnego ciągu pieszego wraz ze zjazdami.

Ogłoszenie ID. 3410-11/2008

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-16 10:59:03 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:39:12.
Unieważnienie zamówienia - ID 3410-10/2008

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaktorowie-wejście główne do szkoły wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie ID. 3410-12/2008

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-02 13:17:16 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:39:18.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2008-07-02 13:17:16
Data modyfikacji: 2009-06-10 10:39:18
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska