ID. 3410-37/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w Grądach wraz z zasilaniem energetycznym, stacją trafo i siecią wodociągową we wsi Grądy i Henryszew ,Budy Zosine, Budy Stare, Jaktorów Kolonia, Budy Grzybek."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-17 14:28:28.
ID. 3410-28/2010

O G Ł O S Z E N I E   

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie  art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, w ramach dzialania 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-16 15:30:42 | Data modyfikacji: 2010-12-16 15:33:37.
ID. 3410-38/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Dostawa   energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy  Jaktorów  oraz  podległych  siedzib i obiektów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-15 11:41:30 | Data modyfikacji: 2010-12-15 11:42:09.
GOPS - ID 3410-1/10

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 03.01.2011r. do 31.12.2011r. w dniach nauki szkolnej."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-13 11:46:03 | Data modyfikacji: 2010-12-13 11:46:45.
GOPS - ID 3410-2/10

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:" Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-10 13:18:30 | Data modyfikacji: 2010-12-10 13:32:34.
ID. 3410-36/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2011."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-09 13:59:08 | Data modyfikacji: 2010-12-09 13:59:21.
ID. 3410-35/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 15:08:41 | Data modyfikacji: 2010-11-25 15:12:18.
ID. 3410-32/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w dni nauki szkolnej w  roku 2011."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-24 15:34:15 | Data modyfikacji: 2010-11-24 15:36:24.
ID. 3410-31/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminie Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-18 13:51:18 | Data modyfikacji: 2010-11-18 13:51:34.
ID. 3410-22/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Poprawa jakości nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez budowę przedszkola, organizacje klas „0”, biblioteki, hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-10-18 10:10:54 | Data modyfikacji: 2010-10-18 10:11:36.
ID. 3410-27/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-10-08 14:00:00 | Data modyfikacji: 2010-10-08 14:04:28.
ID. 3410-25/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-10-01 13:35:23 | Data modyfikacji: 2010-10-01 13:35:51.
ID. 3410-26/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-09-22 14:45:23 | Data modyfikacji: 2010-10-01 13:38:02.
ID. 3410-24/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-09-06 17:21:27.
ID. 3410-20/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania o pn "Budowa hali sportowej wraz z przedszkolem, biblioteką i łącznikiem przy Zespole Szkół w Międzyborowie ul. Staszica 5."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-23 15:46:56 | Data modyfikacji: 2010-08-23 15:56:19.
ID. 3410-21/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-19 16:03:04 | Data modyfikacji: 2010-08-19 16:03:51.
ID. 3410-18/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu na 1 cześć zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-07-30 12:52:49 | Data modyfikacji: 2010-08-02 15:01:04.

Wynik przetargu na 2 cześć zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-02 15:01:23.
PJ/3/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W."ŚWIĘTEJ RODZINY", 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 12 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: "Modernizacja dachu zabytkowego kościoła p.w. ŚWIĘTEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-07-13 11:44:04 | Data modyfikacji: 2010-07-13 11:45:25.
ID. 3410-14/2010

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-07-07 15:16:13.
ID. 3410-12/2010

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-07-07 12:09:28 | Data modyfikacji: 2010-07-07 12:09:46.
ID. 3410-13/2010

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Remont dróg w Gminie Jaktorów".

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-07-06 13:48:21 | Data modyfikacji: 2010-07-06 13:48:57.
ID. 3410-9/2010

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Sali gimnastycznej w Zespole Szkól Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5 wraz z robotami towarzyszącymi".

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-22 13:01:51 | Data modyfikacji: 2010-06-22 13:02:07.
ID. 1/2010

O G Ł O S Z E N I E 


Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w." Przemienienia Pańskiego", 96-316 Międzyborów, ul. Mickiewicza 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „Ukształtowanie centrum wsi Międzyborów poprzez modernizację placu wokół kościoła" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", działanie "Odnowa i rozwój wsi"

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-31 15:08:06 | Data modyfikacji: 2010-05-31 15:17:13.
ID. 3410-7/2010

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. : "Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów w 2010 roku."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-28 14:39:55 | Data modyfikacji: 2010-05-28 14:40:44.
ID. 3410-5/2010

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. : "Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Jaktorów."

      

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-04-29 14:32:50 | Data modyfikacji: 2010-04-29 14:39:41.
ID. 3410-2/2010

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. : "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Chylice Kolonia, oraz Budowa jednostronnego chodnika w m. Sade Budy, Stare Budy."

  

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-03-30 11:07:12 | Data modyfikacji: 2010-03-30 11:10:42.

ID. 3410-3/2010

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. : "Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Jaktorów w 2010 roku." 

  

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-03-25 13:32:19 | Data modyfikacji: 2010-03-25 14:09:51.

ID. 3410-1/2010


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150302W i 150303W Międzyborów - Bieganów” wynikająca z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura Drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w gminie Jaktorów dla zwiększenia dostępności terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne, edukacyjne i społeczne, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, etap I”

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-03-12 10:04:44 | Data modyfikacji: 2010-03-12 10:09:49.

ID. 3410-16/09   

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-23 13:25:36 | Data modyfikacji: 2009-12-23 13:31:52.

ID. 3410-18/09

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2010"

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-23 13:05:26 | Data modyfikacji: 2009-12-23 13:32:37.

ID. 3410-17/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w dni nauki szkolnej w roku 2010."

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:36:53 | Data modyfikacji: 2009-12-18 13:39:27.

GOPS - ID 3410-5/09


OGŁOSZENIE


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 02-01-2010 r. do 31 grudnia 2010 w dniach nauki szkolnej"

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-15 10:34:05 | Data modyfikacji: 2009-12-15 10:35:44.
GOPS - ID 3410-4/09

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:" świadczenie usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione a którym zamawiający przyznał te usługi stosowną decyzją administracyjną w miejscu zamieszkania tych osób

Wynik przetargu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-10 14:59:05 | Data modyfikacji: 2009-12-10 15:04:11.

ID. 3410-13/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "Równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów, przy użyciu równiarki w zależności od potrzeb Zamawiającego."

   Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-10-30 14:24:15 | Data modyfikacji: 2009-10-30 14:28:27.

 
 ID. 3410-12/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "dostawę materiałów wraz z mechanicznym rozplantowaniem przy użyciu koparko-ładowarki na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów."

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-10-16 14:00:06 | Data modyfikacji: 2009-10-16 14:04:36.
 ID. 3410-8/09

                                                           OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Wynajem koparki przedsiębiernej o pojemności łyżki do 0,8 m3, wraz z obsługą operatora - do bieżącego utrzymania dróg gminnych ( konserwacja rowów i ścinanie poboczy ). Planowana ilość godzin ok. 560." 

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-07-27 16:12:39 | Data modyfikacji: 2009-07-27 16:20:26.

ID. 3410-6/09

                                                           OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w gminie Jaktorów." 

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-06-19 14:17:08 | Data modyfikacji: 2009-06-19 14:35:03.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-7/09

Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: "dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego o napędzie 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie"

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-06-15 16:46:46 | Data modyfikacji: 2009-06-15 16:47:36.

ID. 3410-3/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - otworu studziennego nr 1, systemem mechaniczno - udarowym, dla potrzeb projektowanego wodociągu wiejskiego Grądy, gm. Jaktorów."

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-05-12 15:15:51 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:36:13.

ID. 3410-4/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Dostawa paliwa w latach 2009 i 2010 na potrzeby Gminy Jaktorów."

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-04-28 15:01:30 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:36:22.

ID. 3410-2/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Równanie i profilowanie dróg gminnych w roku 2009 na terenie Gminy Jaktorów, przy użyciu równiarki i koparko-spycharki."

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-03-23 17:26:42 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:36:28.

ID. 3410-1/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Dostawa materiałów wraz z mechanicznym rozplantowaniem przy użyciu koparko-ładowarki na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Jaktorów"

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-03-18 15:51:32 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:36:33.

ID. 3410-18/08

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego na rzece Pisia Tuczna w m. Jaktorów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 ( nr ewidencyjny obiektu INI 155400017 ) wraz dojazdami w km 40-272 na terenie Gminy Jaktorów, powiat grodziski, woj. mazowieckie."

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-10-31 14:42:58 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:36:42.

ID. 3410-17/08

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „Wykonaniu oświetlenia ulicznego ulic Al. Niepodległości, Golczyka, Wieniawskiego w Międzyborowie, Gmina Jaktorów"

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-10-15 15:04:57 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:36:49.

ID. 3410-15/08

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „wmontowaniu trójników w istniejące rurociągi kanalizacji podciśnieniowej i ułożenie kabla monitorującego pracę zaworów podciśnieniowych na terenie gminy Jaktorów(ID. 3410-15/08)”

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-09-23 09:59:08 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:36:56.

ID. 3410-16/08


OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „na przebudowę drogi wojewódzka nr 719 w miejscowości Sade Budy w zakresie budowy jednostronnego ciągu pieszego wraz ze zjazdami"

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-09-12 14:34:56 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:37:00.

ID. 3410-14/08

                                                          OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaktorowie - wejście główne do szkoły wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych"

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-08-19 11:22:17 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:37:04.

ID. 3410-9/08

                                                           OGŁOSZENIE

    

Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 6x6 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie"

 Wynik przetargu 


ID. 3410-12/08

                                                           OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „wykonanie modernizacji drogi gminnej we wsi Stare Budy na odcinku od ul. Żyrardowskiej (droga wojewódzka nr 719) do drogi gminnej nr 150304W od km 0+000 do km 1+100”

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-28 16:23:56 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:37:10.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

ID. 3410-7/08


                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi: Budy Zosine, Stare Budy, Budy-Grzybek, Jaktorów-Kolonia, Jaktorów, Sade Budy

 Wynik przetargu

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-16 17:04:00 | Data modyfikacji: 2009-06-10 10:37:17.

ID. 3410-10/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w gminie Jaktorów."

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-06-19 14:15:07.

ID. 3410-17/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w dni nauki szkolnej w roku 2010."

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:37:34.

D. 3410-3/2010


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Jaktorów w 2010 roku."

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-03-25 13:34:33.

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2010-03-25 13:34:33
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska