bip.jaktorow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.jaktorow.pl
Podatki i opłaty strona główna 

Zobacz:
   Podatek od nieruchomości
   Podatek od środków transportowych
   Podatek rolny
   Podatek leśny
   Podatek akcyzowy
   Przeciętny dochód z pracy w indyw. gosp. rolnych
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jaktorow.pl