bip.jaktorow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.jaktorow.pl
Zamówienia publiczne > 2017 r strona główna 
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZSP.SP.321.6.2017

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2018 roku”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:19:27.
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZS-P.SP.321.18.2017

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w 2018 roku, w dniach w których pracuje przedszkole”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:13:23.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.28.2017 


III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Projekty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2b - Projekty wykonawcze

Wyjaśnienie zmiany terminu skałdania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Przedmiar WP Rondo branża odwodnienie (kanalizacja deszczowa)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Przedmiar WP Rondo branża telekomunikacyjna

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-13 15:47:18 | Data modyfikacji: 2017-12-13 19:05:01.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.26.2017


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE JAKTORÓW

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - 2018/S 010-018177

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 2018/S 008-013639

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 005-007009

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ - Wzór formularza ceny

Odpowiedzi na pytania do siwz 3

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-13 09:47:04 | Data modyfikacji: 2017-12-13 09:55:02.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.27.2017


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-11 17:29:30 | Data modyfikacji: 2017-12-11 17:34:38.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS.260.1.1/2017
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 13:43:29.
Zapytanie ofertowe ROŚ.2630.32.2017
Gmina Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów w 2018 r.

Treść zapytania

Załączniki do zapytania ofertowego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:56:39.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.25.2017
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:25:08.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.24.2017
Budowa sieci wodociągowej we wsi Jaktorów, Jaktorów – Kolonia, Budy Zosine w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Specyfikacja techniczna - sieć wodociagowa Budy Zosine cz. II

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz2

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-24 15:28:58 | Data modyfikacji: 2017-10-24 15:55:58.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.23.2017

Dostawa kotłów i czujników tlenku węgla (czadu) dla mieszkańców Gminy Jaktorów w ramach zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

Odpowiedzi na pytania do siwz 3

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:18:37 | Data modyfikacji: 2017-10-10 14:18:54.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.22.2017


Dostawa kotłów i czujników tlenku węgla (czadu) dla mieszkańców Gminy Jaktorów w ramach zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:45:36 | Data modyfikacji: 2017-09-22 14:51:24.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.21.2017


Przebudowa ul. 1-go Maja oraz 3-go Maja wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną we wsi Chylice Kolonia w Gminie Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-11 18:13:28 | Data modyfikacji: 2017-09-11 18:13:48.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.20.2017


Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-01 14:15:45 | Data modyfikacji: 2017-09-01 14:16:26.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.19.2017

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-17 15:20:31 | Data modyfikacji: 2017-08-17 15:21:08.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.18.2017

Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:17:51 | Data modyfikacji: 2017-08-10 14:27:53.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.17.2017

Przebudowa drogi gminnej Nr 150309W ul. Jerzego Kukuczki w m. Chylice - Kolonia.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-01 15:18:46 | Data modyfikacji: 2017-08-01 15:19:06.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.16.2017

Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-25 15:24:23 | Data modyfikacji: 2017-07-25 15:24:38.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.15.2017


Przebudowa drogi gminnej Nr 150309W ul. Jerzego Kukuczki w m. Chylice - Kolonia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-17 16:34:01 | Data modyfikacji: 2017-07-17 16:34:19.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.14.2017


Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-30 15:29:10 | Data modyfikacji: 2017-06-30 15:30:44.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.13.2017
Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Projekty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2b - Projekty wykonawcze

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-06-20 19:39:23.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2017
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej – Filia w Międzyborowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Przedmiary w wersji ath

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

Materiały do dpowiedzi na pytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-29 17:47:12 | Data modyfikacji: 2017-05-29 17:47:33.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.11.2017Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:39:02 | Data modyfikacji: 2017-05-18 13:39:46.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.10.2017


Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ oraz Zał nr 1 do formularza oferty - opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-12 13:56:51 | Data modyfikacji: 2017-05-12 13:57:20.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2017

Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:41:00 | Data modyfikacji: 2017-03-31 13:54:56.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2017

Przebudowa i rozbudowa południowego skrzydła szkoły podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-22 15:21:25 | Data modyfikacji: 2017-03-22 15:21:38.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.7.2017


Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ceny

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-21 15:37:56 | Data modyfikacji: 2017-03-21 15:38:26.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2017


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-21 09:20:08 | Data modyfikacji: 2017-03-21 09:20:29.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2017

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/4

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-06 16:16:58 | Data modyfikacji: 2017-03-06 18:12:18.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2017


Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ceny

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:53:58 | Data modyfikacji: 2017-03-03 12:55:55.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2017


Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-10 12:33:12 | Data modyfikacji: 2017-02-10 12:36:50.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2017


Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Plan funkcjonalno użytkowy

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-06 16:29:45 | Data modyfikacji: 2017-02-06 16:30:21.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2017

Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/3

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:05:52 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:52:53.

Zobacz:
 Plan zamówień publicznych .  Ogłoszenia o przetargu .  Wyniki przetargu .  Unieważnienie przetargu . 
Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:05:52
Data modyfikacji: 2017-01-04 11:52:53
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jaktorow.pl