bip.jaktorow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.jaktorow.pl
Skrzynka podawcza strona główna 
Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub osobiście.


Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.


Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Jaktorów: ePUAP.gov.pl > Katalog usług (lista usług)> wg podziału terytorialnego > województwo mazowieckie > powiat grodzisk > Jaktorów (gmina wiejska).

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-09-10 14:35:26 | Data modyfikacji: 2011-03-22 09:57:41.
Data wprowadzenia: 2010-09-10 14:35:26
Data modyfikacji: 2011-03-22 09:57:41
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jaktorow.pl